عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.


به گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اولین کارگاه تحلیل شکست عاطفی، توسط معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان برگزار می کند.

کارگاه تحلیل شکست عاطفی به 2 صورت 3 ساعته و 8 ساعته برگزار می شود.

در این کارگاه اساتید ضمن شناسایی آسیب های پنهان جامعه و شکست های عاطفی جوانان که منجر به آسیب های بزرگی برای جامعه می گردد، خطرات عدم کنترل برای جوانان بازگو می شود.
امید است با تحلیل شکست های عاطفی و هدایت جوانان بتوانیم قدمی هر چند کوچک در راه سلامت جامعه برداریم.

جهت ثبت نام در دوره (به مدت 8 ساعت، دوره درمانی) کلیک نمایید.

جهت ثبت نام در دوره (به مدت 3 ساعت) کلیک نمایید.

Scroll to top