عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

 اخبار اجتماعی ,خبرهای اجتماعی,تعزیرات حکومتی

غلامرضا صالحی در رابطه با پرونده تخلف رئیس یک بیمارستان در اصفهان اظهار کرد: پرونده تخلف یک بیمارستان دولتی به اتهام ایجاد خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی از بیماران با گزارش بازرسی کل استان اصفهان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

 

 

وی افزود: با عنایت به بررسی به عمل آمده و دفاعیات غیرموجه مسئولین بیمارستان و نهایتاً تأیید کمیسیون ماده ۱۱دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تخلف برای شعبه محرز و رئیس بیمارستان متخلف به پرداخت ۲میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

Scroll to top