عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.
Misociis nulla interdum et

گروه اجتماعی- علی اصغر محمدی:

باز تابستان با اوقات فراغت، ناهماهنگی ها و بی برنامگی های سازمانهای مسئول در این باره!

پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان گاه به معضلی جدی برای والدین تبدیل می شود.

داستان تکراری اوقات فراغت حدود 14 میلیون دانش آموز از هفته گذشته با پایان امتحانات شروع شد. در کشور ما بیش از 30 سازمان و دستگاه در حوزه اوقات فراغت دانش آموزان به طور رسمی و غیررسمی فعالیت موازی دارند.

 آنچه در این حوزه نمود بیشتری دارد نا هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های متولی امر اوقات فراغت است. باز هم هر سازمانی برنامه های خاص خود را اعلام میکند، اینکه تا چه حد اجرا می شود یا اینکه مفید فایده است بحث دیگری است.

 موازی کاری در امر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گاهی موجب گم شدن هدف و کمرنگ جلوه دادن برنامه های دانش آموزان میشود. تداخل در برنامه ها و کم اطلاع بودن از شیوه ارائه طرح ها و برنامه ها، موجب سردرگمی دانش آموزان و خانواده ها در انتخاب و تصمیم گیری در برنامه های آنها می شود.

بحث برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت میلیون ها دانش آموز معمولا از خرداد ماه شروع می شود. امروز اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان به معضلی جدی برای والدین تبدیل شده است، به همین علت علاوه بر آموزش و پرورش،   ارگان ها و سازمان های دیگری نیز در این حوزه وارد شده و سعی میکنند بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان را پوشش می دهد.

اوقات فراغت کودکان، نوجوانان وجوانان، در تعطیلات تابستانی برای اغلب والدین توام با نگرانی و دلهره است. برخی مسئولین و کارشناسان معتقدند در فصل تابستان و به دنبال تعطیلی مدارس،عوامل بزهکاری درنوجوانان گسترش بیشتری می یابد. کارشناسان می گویند این نشان دهنده اهمیت ویژه این دوران است که توجه و برنامه ریزی خاصی را می طلبد. افزایش آمار بزهکاری در فصل تابستان، به ویژه در شهریور ماه گواهی بر این ادعاست. یکی از مشکلات عمده طرح اوقات فراغت در کشور ما، استقبال نکردن جوانان ونوجوانان از این طرح هاست. مهدی رضایی، دانشیار دانشگاه در این باره گفت: برنامه ریزان در برخی سازمان ها و دستگاه های متولی غنی سازی اوقات فراغت، درباره نوع نیاز های فرهنگی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جوانان و نوجوانان، نیاز سنجی دقیقی نمی کنند. به گفته وی، طرح اوقات فراغت از نبود برنامه ریزی منسجم رنج می برد، زیرا در برنامه ریزی ها کمتر از نظریات متخصصان امر و صاحب نظران دانشگاهی استفاده میشود. این امر باعث کاهش شرکت کنندگان در برنامه های اوقات فراغت میشود.                                                                               

27هزار پایگاه دانش آموزی

وزیر آموزش و پرورش در جمع خبر نگاران درباره غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد:

27 هزار پایگاه تابستانی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان راه اندازی میشود.

علی رضا علی احمدی بیان کرد: برنامه های مختلفی برای تابستان امسال دانش آموزان در نظر گرفته شده است. فعالیت های هنری، فرهنگی وقرانی، برگزاری کلاسهای تقویتی و آموزش رایانه از مهم ترین برنامه های تابستانی آموزش وپرورش است. به گفته وی، دایر کردن دوره های مهارت آموزی برای دانش آموزان غیر از رشته های فنی و حرفه ای در تابستان امسال از کارهای ابتکاری آموزش و پرورش است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش، امسال میلیون ها دانش آموز تحت پوشش  برنامه های اوقات فراغت تابستان این وزارتخانه قرار میگیرند.                                                           

پرورش برای 20 درصد

آموزش و پرورش برای اوقات فراغت تنها 20 درصد دانش آموزان برنامه ریزی کرده است و برای 80 درصد بقیه برنامه ای ندارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، معاون پرورشی و تربیت بدنی تنها توان پاسخگویی به نیاز 20 درصد دانش آموز را دارد.

علی اصغر یزدانی در این باره اذعان داشت: امکانات و ظرفیت های محدود، اجازه تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بیشتری را نمی دهد. بنابراین متولیان اوقات فراغت در آموزش و پرورش، زمینه ای را فراهم می کنند تا سازمان ها ونهادهای خارج از این مجموعه، امکانات موجود خود را در اختیار ما دهند.                                                                      

آیا مسئولان سایر سازمان ها و دستگاه هایی که به نوعی خود را در این مهم سهیم می دانند برای 80 درصد از دانش آموزانی که مشمومل برنامه های غنی سازی اوقات فراغت آموزش وپرورش نمی شوند برنامه ای دارند؟

روزنامه همشهری –دوشنبه 25 خرداد1388-سال هفدهم- شماره 

Scroll to top