عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
 • The page you are trying to access does not exist.

سرقت و دزدي :
به طور كلي سرقت و دزدي هم از لحاظ عرفي و هم از لحاظ قانوني به عنوان يك آسيب جدي محسوب مي شوند. هر چند عوامل متعددي در بروز اين مشكل شناخته شده اند، اما بايد توجه داشت عوامل شخصيتي اهميت ويژه اي در ارتكاب دزدي دارد. اين افراد از لحاظ رشد اخلاقي در سطح بسيار پايين و ضعيفي هستند و به طور كلي ثبات و استواري و قدرت تحليل و تفكر درباره پيامد هاي رفتار خود را به قدر كافي ندارند.
دلايل :
1- فقر
2-بيكاري
3- اعتياد
4- شيوه هاي تربيتي غلط
5- مباني شخصيت
6-عدم رشد اخلاقي كافي
7- عدم قدرت تحليل و تفكر درباره پيامد هاي رفتار خود

 

 

 

   

 • تعریف سرقت

  سرقت تعریف‌های متعددی دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

  - ربودن خدعه‌آمیز مال غیر

  - برداشتن چیزی از دیگری بدون اطلاع و رضایت او

  - گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب

  - ربودن متقلبانه شی متعلق به دیگری

  و بالاخره از نظر قانون سرقت تنها وقتی موجود است که شی جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده‌ی قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید، لازمه‌ی آن برداشتن و کش رفتن است.

   

  شناخت ماهیت سرقت

  سرقت یک واژه عربی است که در زبان فارسی امروزین از آن با مفاهیمی نظیر ۷۱۲;دزدی۷۱۲; ۷۱۲;دزدیدن۷۱۲; ۷۱۲;دزدی کردن۷۱۲; و .... یاد می شود، از نظر آسیب شناسان منظور از سرقت، برداشتن مال دیگران بدون آگاهی و رضایت آنان است. حقوقدانان نیز سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی ( ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی ) می دانند.

  برخی حقوقدانان سرقت را به انواع ۱۴ گانه از جمله سرقت توأم با آزار، سرقت مسلحانه و ... تقسیم می نمایند.

 • نرخ وقوع سرقت

  پلیس بین الملل در سال ۲۰۰۰ طی یک بررسی تطبیقی میزان وقوع سرقت در ۹۳ کشور جهان را بررسی نموده است، در گزارش پلیس بین المللی ایران با وقوع ۱۲۳ هزار فقره سرقت در ردیف بیست و سوم قرار گرفته است. در کشورهای مختلف جهان ، به ویژه کشورهای توسعه یافته ای نظیر انگلستان، آمریکا، آلمان، ژاپن و آفریقای جنوبی و فرانسه آمار سرقت در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۰ حداقل ۵ برابر شده است. این آمار به ویژه در سه سال اخیر و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی، سیری شتابان یافته است، این شیوع فزاینده و آمار رو به رشد بیانگر آن است که سرقت به یک ۷۱۲;پدیده اجتماعی۷۱۲; تبدیل شده است و لاجرم از میان راندن آن جز با مداخلات اجتماعی میسر نخواهد بود.

 • جرم شناسی سرقت

  آسیب شناسان اجتماعی هرگونه عملی را که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد جرم می‌نامند و جرم‌شناسی به بررسی بزهکاری می‌پردازد تا علل پیدایی و تکوین و پیشرفت و نتایج آن را دریابد.

 • علل و انگیزه های سرقت

  1) عوامل ذهنی: مانند هوش و استعداد کم یا زیاد

  2) سن: بی‌شک تقسیم‌بندی انواع سرقت برحسب سارقان متعلق به گروه‌های سنی مختلف متفاوت است.

  3) جنس: چون قدرت بدنی مردان بیشتر است در مردان شیوع بیشتری دارد و مردان معمولاً اجسام سنگین را سرقت می‌کنند و زنان اجسام سبک وزن را سرقت می‌کنند.

  4) وضعیت بدنی: عامل مؤثر در ارتکاب انحراف می‌باشد.

 • علت شناسی سرقت

   

  سرقت به عنوان یک جرم و پدیده انحرافی، همانند جرائم و کجروی های دیگر، دارای دو دسته عامل است:

  1. عوامل زمینه ساز ( دور ) و 2. عوامل بروز دهنده (نزدیک).

  عوامل زمینه ساز سرقت را می توان به ۵ دسته تقسیم کرد:

  1. عوامل اقتصادی

  2. عوامل روان شناختی

  3. عوامل اجتماعی ( جامعه شناختی)

  4. عوامل زیست شناختی

  5. عوامل فرهنگی

  متولیان هر یک از ۵ رویکرد مزبور شواهد فراوانی در تایید ادعای خویش نشان کرده اند. مثلاَ حامیان رویکرد اقتصادی نشان داده اند که اولاَ با بروز بحران های اقتصادی بر شدت جرم سرقت افزوده می شود. ثانیاَ: با افزایش اشتغال از میزان سرقت کاسته می شود. ثالثاَ: میزان سرقت در میان طبقات کمتر برخوردار جامعه بیش از طبقات دیگر است.

  متولیان رویکرد روان شناختی نیز نشان داده اند که سرقت، همانند هر رفتار و عمل دیگر آموخته می شود، آنان با انجام مطالعات طولی مختلف نشان داده اند که عواملی نظیر همانند سازی با الگوهای ناهنجار، فشار هنجارهای همسالان، یادگیری مشاهده ای ( از طریق مشاهده الگوهای تلویزیونی ) و سوپرایگوی ضعیف سهم زیادی در سوق دادن افراد جامعه به سوی کجروی های مختلف، از جمله سرقت دارند.

  اما متولیان رویکرد جامعه شناختی از عواملی نظیر نابرابری اقتصادی، آنومی، عدم توزیع عادلانه منابع کمیاب ثروت، قدرت و منزلت، ساختارهای معیوب نظارتی و فقدان کنترل اجتماعی مهمترین عوامل دخیل در پدیده سرقت هستند. متولیان رویکرد زیست شناختی نیز بر نقش آمادگی های بیولوژیکی، بد کارکردی های ارگانیکی و نظایر تاکید می ورزند. متولیان رویکرد فرهنگی نیز بر نقش برخی هنجارهای خرده فرهنگی، کاهش باورهای دینی و نظایر آن تاکید می کنند.

  لیکن، واقعیت آن است که هیچ یک از این ۵ رویکرد به تنهایی قادر به تبیین کامل پدیده سرقت نیست. چه، در ارتکاب این پدیده همواره بیش از یک عامل نقش و سهم دارند. به عنوان مثال نابرابری و فقر (به عنوان یک متغیر اقتصادی) تنها زمانی می تواند منجر به گرایش به سرقت شود که اولاَ تبدیل به یک انگیزش روانی ( مثلاَ احساس تبعیض ) شود و ثانیاَ : ترس از کنترل اجتماعی ( به عنوان یک عامل جامعه شناختی ) از میان برود.

  اما، دسته دوم عوامل موثر در ظهور و بروز پدیده سرقت ( یعنی دست یازدیدن فرد کجرو به سرقت ) عوامل نزدیک هستند.

  مهم ترین این عوامل عبارتند از :

  1) امکان؛ یعنی جایی که انجام سرقت در آن آسان و احتمال گیر افتادن ضعیف باشد.

  2) گمنامی؛ یعنی شرایطی که در آن احتمال شناخته شدن محدود باشد.

  3) فرصت؛ یعنی زمان و فرصتی که دستبرد زدن ر ا تسهیل کند.

  4) سهولت؛ یعنی شرایطی که با فرصت کمتر بتوان به مال بهتر دست یافت ( هزینه – فایده )

  5) قبح اندک؛ مالی که دستبرد زدن به آن سرزنش اجتماعی کمتری را در پی داشته براشد احتمال به سرقت رفتنش بیش تر است.

  6) برانگیختگی؛ افرادی که به سبب مصرف مواد روانگردان سطح هوشیاری اشان مختل شده است شانس بیش تری برای دست یازدیدن به سرقت دارند.

 • سارق کیست؟

  تلاش های نظری زیادی برای معرفی تیپولوژیک سارقان به عمل آمده است. اما تاکنون سنخ شخصیتی ویژه ای معرفی نشده است که اتفاق نظر زیادی بر سر آن وجود داشته باشد. با وجود این ، برخی پژوهش ها شواهدی در مورد افراد سارق به دست داده اند.

  برخی از آن شواهد چنین اند:

  1. اغلب سارقین از تحصیلات پایینی برخوردارند.

  2. بسیاری از سارقین متعلق به خانواده های ناهنجار است.

  3. بسیاری از سارقین حتی در کودکی مبادرت به انجام سرقت های ریز کرده اند.

  4. بسیاری از سارقین متعلق به مناطق حاشیه ای هستند.

  5. احتمال سرقت در بین مهاجرین بیش تر است.

  6. اغلب سارقین سابقه جرائم دیگری نیز دارند.

  7. شیوع اختلالات شخصیتی در بین سارقین بیش از جمعیت عمومی است.

  8. میزان سوء استفاده از مواد میان سارقین بیش از جمعیت عمومی است.

  9. میزان محکومیت یکی از اعضای خانواده سارقین بیش از جمعیت عمومی است.

  10. میانگین بهره هوشی سارقین کمتر از میانگین جامعه است ( گر چه ممکن است در بین سارقین افراد باهوشی هم باشند اما تعداد آنها اندک است) و البته سرعت آنان زیاد می باشد.

 • سرقت و انواع آن در جامعه

  آیۀ 38 سوره مائده

  «وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما كَسبا نَكالاً مِِنَ الله»

  از نظر لغوی سرقت كلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا كسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقة» است.

  قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است:

  «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»

  نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را كه از اركان ربودن است جایگزین آن كنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.

  با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.

  سرقت در اصطلاح فقه

  «السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»

  ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.

  سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است. که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

  1) سرقت مستوجب حد

  الف) سرقت ساده مستوجب حد

  جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:

  «ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسكوك متعلق به غیر با هتك حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، كه مرتكب پدر مالباخته نباشد» (مادۀ 198 ق.م.ا)

  ب) سرقت مستوجب حد مشدد

  1. سرقت مسلحانه

  برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بكند یا نكند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.

  1. راهزنی

  سرقت مسلحانه اگر در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازاتاست كه حكم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است.

  به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی كه راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتكب در حكم محاربه است و به یكی از مجازات‌های مندرج در مادۀ 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محكوم می‌شود و اگر مرتكب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ 653 محكوم می‌شود. (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه)

  2) سرقت تعزیری

  سرقت تعزیری به طور كلی می‌توان گفت، همین كه سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است كه خود دو نوع است:

  ‌الف) سرقت تعزیری ساده

  این نوع سرقت در مادۀ ‌661 ق.م.ا علنی و فاقد كلیۀ شرائط اضافی است كه برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن كمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یك روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

  ب) سرقت تعزیری مشدد

  كه به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

  1. سرقت اسناد

  سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد. سرقت مذكور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذكور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)

  2. سرقت توسط امانت‌دار

  به موجب مادۀ 545 ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذكور واقع شود مرتكب به سه تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

  3. عنف مهر

  به موجب مادۀ 546 ق.م.ا در صورتیكه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداكثر مجازات وارده در موارد مذكور (2 سال یا 10 سال) محكوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی كه از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.

  4. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

  به مادۀ 559 ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است كه:

  اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

  ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماكن تاریخی و مذهبی یا سایر اماكنی باشد كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

  مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالك شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حكم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی كه در دفاتر مذكور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 ق.م.ا) تشدید كرده است.

  5. سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

  سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان كه طبق مادۀ 88 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از 2 تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.

  سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان كه طبق مادۀ ‌89 قانون مذكور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.

  6. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتك حرز

  مادۀ 90 قانون مذكور كه میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنها كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

  7. سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح

  سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است،

  توسط نظامیان كه طبق مادۀ 91 قانون مذكور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصرۀ‌ مادۀ مذكور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتكب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محكوم می‌شود.

  نکته

  سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شكست جبهۀ اسلام طبق مادۀ 92 قانون مذكور مجازات آن مجازات محارب (مادۀ 190 ق.م.ا) می‌باشد.

  8. سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل

  سرقت تعذیری مشدد به اعتبار زمان، مكان وسایل ارتكاب جرم و تعدد مرتكبین: سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط مادۀ 651 ق.م.ا (مقرون به كلیۀ عوامل مشدده:

  1- سرقت در شب واقع شده باشد.

  2- سارقین دو نفر بیشتر باشند.

  3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

  4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جائی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.

  5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.)

  كه مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند كه شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یكی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.

  9. سرقت همراه با آزار و مسلحانه

  سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: كه مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت مادۀ 652 ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محكوم می‌شود.

  صرف مسلح بودن مرتكب در حین ارتكاب سرقت كافی است و ضرورتی ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

  10. سرقت دسته جمعی

  سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع مادۀ 654 ق.م.ا برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

  الف) سرقت در شب واقع شده باشد.

  ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

  ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

  سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتكبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته كه طبق مادۀ 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

  كیف زنی و جیب بری

  كیف زنی عبارت است از ربودن و خارج كردن كیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.

  كه مجازات آنها طبق مادۀ 657 ق. م. ا حبس از یكتا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

  سرقت در مناطق حادثه زده

  سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658 ق.م.ا:

  مصادیق مذكور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یك تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

  سرقت وسایل عمومی

  سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم كه طبق مادۀ 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یك تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. اگر وسایل مذكور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

 • چرا یک نفر دزد می شود؟

  ریشه های روانشناختی سرقت

  دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی، در سایت خود درباره ریشه های روانشناختی سرقت نوشت: ناهنجاری‌های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعه است، هرچند در نگاه اول ریشه‌هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی‌های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری‌های اجتماعی بدون عنایت به ریشه‌های رفتاری و روان‌شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضایی جامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می‌دهد.

  امروز زندان‌های کشور ما دو و نیم برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده‌اند. بیش از ۱۶۰۰ مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات انجام ‌شده تصور می‌کنم بدون ریشه‌یابی‌های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم. در اولین مورد به یکی از جرایم اجتماعی که اقدام علیه اموال مردم تلقی می‌شود نظری می‌اندازیم. امیدوارم این حرکت توسط پژوهش‌گران مخصوصا دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی تداوم یابد.

  سرقت و دزدی در شکل‌های مختلف همواره باعث آزارهای روانی و زیان‌های مادی شهروندان جامعه بوده است. از دله‌دزدی تا دزدی لوازم اتومبیل و خود آن، سرقت‌های مسلحانه و خشن همه در قالب سرقت قرار می‌گیرند که خطرات و ناهنجاری‌های اجتماعی آنها در همه زمان‌ها انسان را تهدید می‌کرده است.

 • عوامل زیربنایی سرقت

  ناهنجاری های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعهاست، هرچند در نگاه اول ریشه هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری های اجتماعی بدون عنایت به ریشه های رفتاری و روان شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضاییجامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می دهد.

  امروز زندان های کشور ما دو و نیم برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده اند. بیش از ۱۶۰۰ مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده تصور می کنم بدون ریشه یابی های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم.

  در اولین مورد به یکی از جرایم اجتماعی که اقدام علیه اموال مردم تلقی می شود نظری می اندازیم. امیدوارم این حرکت توسط پژوهش گران مخصوصا دانشجویان رشته های علوم اجتماعی تداوم یابد.

  سرقت و دزدی در شکل های مختلف همواره باعث آزارهای روانی و زیان های مادی شهروندان جامعه بوده است. از دله دزدی تا دزدی لوازم اتومبیل و خود آن، سرقت های مسلحانه و خشن همه در قالب سرقت قرار می گیرند که خطرات و ناهنجاری های اجتماعی آنها در همه زمان ها انسان را تهدید می کرده است.

  در اینجا لازم می دانم به طور بسیار خلاصه به عوامل زیربنایی سرقت اشاره کنم:

  الف) فقر عاطفی:

  کودکان و نوجوانانی که در خانواده متلاشی رشد کرده یا در اثر طلاق و مرگ یکی از والدین دچار تبعیض اجتماعی و سرخوردگی عاطفی شده و به دنبال آن مبتلا به حالت های روانی چون انزواطلبی، افسردگی و گوشه گیری از جامعه می شوند، بستر رفتاری مناسب برای سرقت دارند.

  ب) ناکامی:

  هنگامی که در راه رسیدن به اهداف مادی یا معنوی یک فرد موانعی ایجاد شود و شخص به هدفهای خود نرسد، دچار ناکامی شده و همین حالات روانی ممکن است راه ارتکاب سرقت را برای وی هموار کند.

  ج) حسادت:

  پاره ای از اوقات، فرد با توجه به عدم امکان و دستیابی به موقعیت مادی و اجتماعی و یا منزلت اقتصادی دیگران دچار رشک و حسد شده و چون نمی تواند مشابه صاحبان اموال و دارایی های قابل توجه مالک آنها شود دست به دزدی می زند.

  د) راحت طلبی و تنبلی اجتماعی:

  یکی از اصلیترین علل روانی ارتکاب سرقت این فرآیند روحی است. فرد علاقه ای به تلاش و کوشش نداشته و دلش می خواهد با یک قدم از ابتدای خانه خود تا انتهای هدف رسیده و بدون تلاش و زحمت صاحب رفاهیات اجتماعی شود. اینگونه راحت طلبی ها باعث راه اندازی و تشکیل باندهای کلاهبرداری، جعل، تقلب و امروزه شرکتهای هرمی که بدترین نوع از سرقت از مردم است، می شود.

  و) تجربه های دوران کودکی:

  حوادث و اتفاقات تلخ دوران کودکی ممکن است از فرد شخصیتی ضداجتماعی بسازد. در بسیاری از موارد سارقین دارای رفتار ضد اجتماعی هستند یعنی گرایش درونی آنها به قانون شکنی باعث اصلی اقدام به دزدی میگردد. آزار و اذیت دیگران، سرقت اموال آنها حتی با زور و مجروح کردن باعث لذت اینگونه اشخاص می شود چرا که وقتی دست به چنین کارهایی میزنند تصور می کنند انتقام خود را از دنیای بی رحم و جامعه زورگو گرفته و همه اینها حق و حقوق از دست رفته او هستند.

  ه) خودنمایی:

  برخی از نوجوانان و جوانان برای نمایش قدرت، جرات حادثه جویی و کله شقی خود به همسالان که برای آنها بسیار ارزشمند هستند دست به دزدی و غارت اموال دیگران می زنند و به این وسیله با ایفای چنین نقشی نیاز به تعلق خاطر گروهی خود را برآورده می کنند. قرار گرفتن در گروه همسالان بزهکار مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که دوستان آنها دست به جیب بوده و در مواقع مختلف خوب پول خرج میکنند باعث می شود آنها که پول توجیبی محدود دارند به انحراف کشیده شوند.

 • نکات تربیتی که والدین باید توجه کنند

  با توجه به دلایل روانی گفته شده و بعضی دیگر از مبانی روانشناختی سرقت که به دلیل اجمال، به آنها اشاره نشد باید راه های جلوگیری از بروز زمینه ارتکاب سرقت در نوجوانان و جوانان را نیز بررسی کرد. یعنی والدین به جای این که به فرزندان خود بگویند «مواظب باش»، «اطراف خود را بپا»، «هوای کار را داشته باش» و... بهتر است بگویند «چگونه باش»، «چگونه دوستانی انتخاب کن» و... که البته باید این مفاهیم با زبانی ساده و قابل فهم معنا و مفهوم دزدی را برای کودک روشن کرده و زشتی این عمل را به او نشان دهند یعنی همان داستان معروف تخم مرغ دزد و شتر دزد.

  گاهی اوقات برخی از والدین برداشتن یک خودکار یا مداد یا حتی اسباب بازی توسط فرزند خود را با آب و تاب بیان کرده و آن را به حساب شیرین کاری کودکان خود می گذارند. از همین جا نطفه دزدی بسته میشود. کودکان از چهارسالگی معنی وجدان، مال خود، مال دیگران، زشتی دست درازی به اموال دیگران را به خوبی می فهمند و باید به آنها فهمانده شود. والدین باید تلاش کنند فاصله ارتباطی خود را با فرزندانشان کاهش داده و فقط در جایگاه ارباب یا رییس یا فرمانده قرار نگیرند بلکه والدین موفق همواره در جایگاه دوست فرزند خود بوده که میتواند او را از بزهکاری ها نجات دهد.

  باید زمینه سالم پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان بعد از والدین به وسیله معلمان و مربیان فراهم شود و کودکان به گونه ای رشد کنند که از امور جرم زا بگریزند و بترسند و والدین در صورت مشاهده رفتار انحرافی در فرزندان باید مساله را جدی گرفته و قبل از رشد این ویروس در روح و روان وی ریشه آن را قطع کنند.

  بعضی از مادران تصور می کنند با مخفی کردن ناهنجاری های رفتاری فرزندان خود در مورد آنها دلسوزی می کنند. این حرکت نه تنها دوست داشتن و ترحم نیست بلکه گام اولیه در خیانت به آینده فرزندان است چرا که مخفی کاری اصلی ترین حرکت در آغاز بزهکاری کودکان و نوجوانان در شرایط حاضر است.

 • انواع دزدی

  1)گردنبند قاپ ها:

  گردنبند قاپ ها، سارقانی با چشمانی عقابی هستند كه با دیدن برق طلا یك دفعه از خود بیخود می شوند. وقتی كه جناب عالی با تصور جنیفر لوپز و یا براد پیت شدن، بیشتر از ویترین طلافروشی های بازار، گردنبند و سینه ریز و... از گردنتان آویزان كرده اید و هفت هشت ده تا دستبند هم توی دستتان انداخته اید، دیگر نمی شود فقط سارقان گردنبند قاپ یا خفت گیر را مقصر دانست.

  ـ توصیه: دوست عزیز، كلكسیون طلا و جواهراتت را برای پز دادن در شب عروسی ات یا حداكثر در میهمانی استفاده كن نه در كوچه و بازار. ثانیا این كه از تنها بلاخیزد، همیشه از جاهای پررفت وآمد عبور كن.

  2)سرقت های آبمیوه ای:

  این نوع سرقت هم از آن دست سرقت هایی است كه فعلا حسابی توی بورس است و احتمالا تا هر زمان كه آدم هایی باشند كه نتوانند جلوی شكم خودشان را نگه دارند ادامه دارد. سارقان این روش جدید، كار زیادی انجام نمی دهند.

  تنها كاری كه باید بكنند این است كه یك خوراكی خوشمزه را با مواد بیهوش كننده آغشته كنند و آن وقت با طعمه شان طرح دوستی بریزند و این خوراكی را به او تعارف كنند.

  خوردن همان و سرقت همان. اگرچه به خاطر كلاس كار ، سارقان این روش، بیشتر، ا ز آبمیوه های پاكتی كه به راحتی با یك سرنگ می توان آن ها را مسموم كرد استفاده می كنند، اما هر خوراكی ای می تواند بسته به فصلش استفاده شود ، بستنی، چای ، بیسكویت و حتی شربت و غذای نذری.

  ـ توصیه : لطفا شكمتان را نگه دارید و از دست غریبه هایی كه خیلی زود پسر خاله می شوند و بعد یك آبمیوهٔ تگری، یك چای دبش و یا یك لقمه غذایی كه به قول خودشان نمك ندارد به شما تعارف می كنند، چیزی نگیرید. خصوصا وقتی كه پول زیادی همراهتان دارید...

  3) سیاه بازها:

  اگر روزی در داخل یا جلوی بانك، بعد از آن كه پول زیادی از حسابتان برداشت كردید، آقای سبزه ای كه به زبان انگلیسی یا عربی یا یك زبان خارجی دیگر صحبت می كرد، از شما پرسید كه آیا انگلیسی بلد هستید و شما هم با آن كه فقط از انگلیسی Yes وNo را بلد هستید به او گفتید Yes، مطمئن باشید بدجوری گرفتار یك سارق كف زن شده اید.

  لحظاتی بعد، طرف مقابلتان با نشان دادن یك بستهٔ اسكناس خارجی با زبان ایما و اشاره به شما می فهماند كه می خواهد پولش را تبدیل كند. اما درست همان وقتی كه شما بعد از دادن بستهٔ اسكناس هایتان در حال نگاه كردن به اسكناس های خارجی هستید، او با تردستی، چند تا از آن ها را كف می رود. چند لحظه بعد هم با پس گرفتن بستهٔ اسكناس هایش سوار بر یك ماشین دور می شود.

  ـ توصیه: راه حل این است كه الكی سعی نكنید انگلیسی صحبت كنید. در چنین مواقعی اگر به پلیس زنگ نمی زنید، لااقل از كلمه انگلیسیNo به معنای نه استفاده كنید. این را كه می توانید...

  4)فروش تقلبی عتیقه

  روش این كلاهبرداران كاملا حرفه ای و در نوع خود تخصصی است. آن ها با نشان دادن اشیای عتیقه كه اغلب تقلبی هستند، خریداران را به انجام معامله ترغیب می كنند.

  بعد هم با ترتیب دادن معاملات صوری، خریدار یا نمایندهٔ او را به محل خلوتی می كشانند و با ترفندهای زیركانه مثل خوراندن داروی بیهوشی به همراه آبمیوه و انواع خوراكی یا زور و تهدید به ضرب و شتم، پول های همراه فرد را سرقت می كنند.

  معمولا مال باختگان این نوع سرقت ها به خاطر غیرقانونی بودن معاملات شان از شكایت علیه سارق خودداری می كنند.

  ـ توصیه: سراغ كار غیرقانونی نروید. یك كلام، ختم كلام.

  5)سرقت از منازل:

  این نوع دزدی، خیلی پدر مادردار و شایع است و در میان تمام روش های سرقت، مقام اول را دارد. معمولا در این روش، سارقان قبل از انجام سرقت، خانه یا ساختمان موردنظر را شناسایی می كنند.

  حالا ممكن است در قالب و ظاهر تعمیركار، مأمور، كاسب و هر شخص دیگری ظاهرا به اشتباه وارد خانهٔ شما شوند. در این سرقت ها، دزدها از راه كانال كولر، پنجره های كوچك بام، اتاق های بالایی خانه، از شكستن توپی قفل منزل، اغفال كودكان، استفاده از كلیدی كه صاحبخانه معمولا آن را در زیر جاكفشی یا مقابل در ورودی مخفی كرده، یا فریب صاحبخانه و بیرون كشیدن او از منزل توسط تلفن، اقدام به سرقت می كنند.

  ـ توصیه: سارقان آن قدر زرنگ هستند كه بدانند نباید همین طوری از در و دیوار اولین خانه ای كه در مسیر رفت و آمد روزانه (و یا ببخشید شبانه شان) قرار دارد، برای دزدی بالا بروند. آن ها بیش از همه دنبال خانه های خالی ای می روند كه حفاظ مناسبی ندارند و می شود با زحمت كمتر و عرق ریختن كمتری وارد آن شد و سرقت كرد.

  بنابراین، استفاده از حفاظ های مناسب و قفل و بند درست و حسابی در درجه اول باعث می شود سارقان از سرقت منصرف شوند. اما حتی اگر سارق خیلی هم سمج باشد، قفل و بند می تواند سرقت را به تأخیر بیندازد و او را با مشكل زیادی مواجه كند. برای جلوگیری از سرقت، استفاده از حفاظ های فلزی در مقابل پنجره ها و قفل های متعدد می تواند خیلی كارساز باشد.

  6) مأمورنماها:

  مأمورنماها اغلب در مقابل بانك ها، مراكز معاملات خودرو و مسكن، دفاتر ثبت و اسناد پرسه می زنند و افرادی را كه پول و تراول چك دارند تعقیب می كنند. بعد در نقطه ای مناسب و خلوت، طرف را متوقف می كنند و به عنوان بازرسی از او، اموالش را می دزدند و فرار می كنند.

  گاهی هم به این بهانه كه آن فرد باید مورد بررسی و بازجویی بیشتر قرار بگیرد، عملا او را به جایی می رسانند كه پیشنهاد رشوهٔ كلان بدهد و در این لحظه با فریب فرد بیچاره، پول هایش را می گیرند و رهایش می كنند. آن ها معمولا طعمهٔ خود را به حمل و توزیع مواد مخدر متهم می كنند یا آن كه می گویند شما مشكل امنیتی دارید. به هر حال برای خلافكاران تهیه كردن یك قبضه سلاح، بی سیم واقعی یا تقلبی و... برای فریب دادن مردم كار چندان مشكلی نیست.

  ـ توصیه: درخواست كارت شناسایی یادتان نرود. آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. پس رشوه و غیره نداریم. گاهی مأمورنماها، طعمهٔ خود را سوار موتورسیكلت یا خودروی مدل بالا می كنند و در مقابل ادارات قضایی و پلیسی می ایستند.

  بعد یكی از آن ها پیاده شده و به عنوان كسب تكلیف از مقام ردهٔ بالا وارد این ساختمان ها می شود و بعد از لحظاتی بر می گردد. آن وقت با همدیگر به بهانهٔ انتقال متهم به نقطه ای دیگر، او را در محلی مناسب مورد سرقت قرار می دهند.

  7) معاملات ارزی:

  یكی دیگر از روش های جدید سارقان پول نقد و تراول چك ها، به كارگیری شیوه های معاملاتی در عرصهٔ خرید و فروش دلار و ارز است. آن ها با صدور «چك دلاری» به جای وجوه شما برای همیشه دسترسی به مال تان را غیرممكن می كنند، چون چنین چكی در بانك برگشت خواهد خورد.

  همچنین سارقان گاهی در قالب فروش دلار و ارز به شما، موقع تحویل دادن سفارش مشتری، وجوه تقلبی می دهند و متواری می شوند یا این كه موقع شمارش پول های مشتری برای پرداخت وجه دلار، مقداری از آن ها را كف زنی می كنند و مدعی كم بودن مقدار آن ها می شوند یا آن كه همهٔ آن ها را می دزدند و فرار می كنند.

  ـ توصیه: انجام معامله در دفاتر و مراكز صرافی رسمی و شعب مالی بهترین راه برای جلوگیری از این نوع سرقت است.

  8) آش نذری و ادكلن:

  دزدان گاهی به جای مواد خوراكی، از مواد آرایشی یا خوشبو مثل عطر، ادكلن و اسپری های خوش بوكننده برای آدم های پایه استفاده می كنند كه همهٔ آن ها به مواد خواب آور آلوده شده اند. اخیرا یك مدل جدید سرقت هم مد شده كه صاحبان خانه ها را با آش نذری مسموم بیهوش می كنند و بعد در فرصت مناسب سراغ جواهرات، تلفن همراه و وجوه نقد و باقی مال و اموال طرف می روند.

  ـ توصیه: از دست غریبه ها نذری نگیرید. شبیه این را بچه كه بودیم به مان یاد دادند.

  9) قیصر كجایی كه خونه تونو زدند

  در جریان یك سرقت ۳۰ میلیون تومانی در كرج، كارآگاهان پلیس ادارهٔ مبارزه با سرقت در بررسی های خود متوجه شدند طراح اصلی نقشهٔ سرقت، دوست پسرِ خانواده بوده است كه در رفت و آمدهای خود به خانهٔ آن ها متوجه شده اعضای خانواده قصد رفتن به یك مسافرت چند روزه را دارند.

  سپس در فرصتی مناسب، هنگامی كه برای دیدن دوستش به خانهٔ آن ها آمده، كلیدهای خانه را سرقت كرده و از روی آن ها كلید یدكی ساخته است. بعد هم بدون آن كه صاحبخانه متوجه بشود، كلیدها را به سر جایش برگردانده و منتظر مانده تا آن ها به مسافرت بروند.

  این نوجوان به این شیوه توانسته بود بدون آن كه زحمت چندانی برای طراحی نقشهٔ ماهرانهٔ سرقت بكشد، دست به سرقت ۳۰ میلیونی بزند. رجوع شود به سرقت خودرو با تریپ رفاقت.

  10) سرقت های خیابانی

  بیشتر ما یا خودمان مورد سرقت قرار گرفته ایم و یا شاهد کیف قاپی یا دزدیده شدن تلفن همراه یکی از شهروندان بوده ایم. اما تا زمانی که یاد نگیریم چطور باید از پول، گوشی تلفن همراه و وسایل دیگرمان مراقبت کنیم، همچنان شاهد این موضوع هستیم. متاسفانه بسیاری از افراد به جای دریافت چک های رمزدار یا حداقل چک های مسافرتی از بانک ها، پول نقد را ترجیح می دهند. بیشتر ما هم که عادت داریم قدم زنان با تلفن همراه مان حرف بزنیم و توقع داریم هیچ سارقی از این صحنه استقبال نکند.

  یکی از رایج ترین نوع سرقت ها، کیف قاپی است که بیشتر به وسیله موتورسواران صورت می گیرد؛ موتورسوارانی که یا از شلوغی و سر و صدا استفاده می کنند تا متوجه حضورشان نشوید و یا در اماکن خلوت با موتور خاموش و خلاص به شما نزدیک می شوند و در یک چشم به هم زدن کیف شما را می قاپند. بسیاری از این سارقان به سلاح های سرد مانند چاقو مجهز هستند و در صورت مقاومت، شما را مجروح می کنند.

  به گفته دکتر علم الهدی، آسیب شناس اجتماعی، رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی مردم در فراهم کردن بستر جرم در میان کیف قاپان بی اثر نیست که متاسفانه با توجه به گرایش جوانان به سمت مواد مخدر و بیکاری، این پدیده در جامعه افزایش یافته و با نزدیک شدن به روزهای تابستانی و شلوغی خیابان ها این موضوع شدت بیشتری پیدا می کند. در این گونه سرقت ها، سارق با زیر نظر گرفتن سوژه خود در فرصتی مناسب، کیف دستی، کیف پول، تلفن همراه و خلاصه هر آنچه را از دست فرد آویزان است، می رباید. بیشتر اموالی که اغلب مورد توجه سارقان قرار می گیرند، وجوه نقد، تلفن همراه، کیف دستی، کیف پول، گردنبند، گوشواره و لپ تاپ هستند که البته با رعایت نکات ایمنی می توان از این سرقت ها جلوگیری کرد.

  انواع سرقت های خیابانی عبارتند از:

  ● جیب برها

  البته به نظر می رسد جیب بری از زمان ساخته شدن الیورتویست پیشرفت و نوآوری چندانی در زمینهٔ شیوه ها نداشته و هنوز هم در دنیای الكترونیك و روبات ها به همان روش قدیمی و نخ نمای دست بردن به داخل جیب بغل دستی و بیرون آوردن شیء گران قیمت صورت می گیرد.

  با این حال، سارقان جیب بر، تردست ها و شعبده بازهایی هستند كه بسیار ماهرانه تر از دیوید كاپرفیلد می توانند یك كیف را از جیب من و شما غیب كنند. بیشترین مكانی كه آن ها در آن جا به كار هنرمندانه شان مشغول هستند، مكان های شلوغ مثل مترو، اتوبوس و یا خیابان های پررفت و آمد و باریك مانند بازار تهران است.

  خیلی وقت ها آن ها خودشان هم با یك دعوای ساختگی، لوكیشن مناسبی ایجاد می كنند و به سرعت از فرصت به دست آمده استفاده می كنند و دست به سرقت می زنند.

  ـ توصیه: توصیهٔ كارآگاهان برای جلوگیری از افتادن در دام جیب برها :

  كیف جیبی تان را با كارت های شناسایی بیخود و الكی پر نكنید، چون جیب ورقلمبیده بدجوری برای سارقان وسوسه انگیز است.

  سعی كنید پول زیاد در كیفتان نگذارید و اگر هم مجبور هستید پول نسبتا زیادی با خودتان داشته باشید، آن را در جیب های مختلف شلوار، كت و حتی پیراهن تان پخش كنید. (تخم مرغ هایت رادر یك سبد نگذار.)

  اگر جایی دیدید كه به خاطر دعوا شلوغ شده، شما هم زود ندوید بروید تماشا.

  اگر خانم هستید و كیف پولتان را داخل كیف دستی تان می گذارید، در جاهای شلوغ، كیفتان را حتی برای یك لحظه هم از خودتان دور نكنید و مواظب هل دادن ها و تنه زدن های اطرافیان باشید.

  یادتان باشد ممكن است كنفرانس های اتوبوسی و داخل مترویی حول مسائل ایران وجهان تنها برای پرت كردن حواس شما و سرقت كیفتان برگزار شده باشد.

  ● كیف قاپی:

  بازار كیف قاپ ها این روزها حسابی سكه است. تا وقتی كه ما یاد نگیریم چطوری از پولمان و طلا و جواهراتمان مراقبت كنیم، همین آش است و همین كاسه... یعنی وقتی به جای آن كه پولمان را از طریق چك های رمزدار و یا حداقل با چك های مسافرتی جابه جا كنیم، با یك كیف ورقلمبیده از بانك می زنیم بیرون و یا پول هایمان را مثل پرتقال بمی و سیب دماوندی توی پاكت های كاغذی می گذاریم و در حالی كه داریم با تلفن همراهمان صحبت می كنیم راه می افتیم توی خیابان، باید هم یك كیف قاپی پیدا شود و ما را به خاك سیاه بنشاند.

  ـ توصیه:

  این قسمت از توصیه ها راستش خیلی تكراری است اما بد نیست یك بار دیگر هم بخوانید. اگر می خواهید احتمال سرقت كیفتان پایین بیاید، اولا از حمل و نقل پول نقد خودداری كنید ، ثانیا برای شمردن یا برای پرداخت پول یك خرید ناچیز، هی پول هایتان را درخیابان در نیاورید و بعد دوباره توی كیف بگذارید.

  سوم این كه هیچ وقت از كوچه ها و خیابان های خلوت عبور نكنید و چهارم این كه همیشه كیفتان را در سمت پیاده رو نگه دارید. اگر پول زیادی همراه دارید، حتما یك یا دو نفر از دوستانتان را هم با خودتان همراه كنید و با ماشین تردد كنید.

  جیب برها کجا کمین می کنند؟

  جیب برها هر جا که کمی شلوغ باشد مانند اتوبوس، کنار کیوسک های روزنامه فروشی، مراکز خرید، مترو و حتی تاکسی و پیاده روها کمین می کنند و معمولا از مقدار پول ته جیب شما خبر دارند! سارقان جیب بر در عرض چند ثانیه و بدون اینکه متوجه شوید، کیف یا جیب شما را خالی می کنند و گاهی وقت ها هم خودشان با دعوایی ساختگی شرایط را برای سرقت فراهم می کنند. برای اینکه مورد سرقت این جیب برها قرار نگیرید، فقط باید هوشیار باشید و از اموال تان حسابی مواظبت کنید.

  ● ماشین ها و لپ تاپ ها هم در امان نیستند

  بسیاری از سارقان خیابانی به فکر سرقت خودروی شما نیستند و بیشتر به لوازم آن نیاز دارند. ضبط خودرو و اشیای قیمتی داخل آن گزینه هایی هستند که معمولا به سرقت می روند. از صندوق عقب ماشین هم نباید غفلت کرد زیرا اغلب برای سارقان وسوسه انگیز است و اگر هم خالی از لوازم گران قیمت یا کیف دستی و لپ تاپ باشد، حداقل یک لاستیک زاپاس در آن پیدا می شود! اگر جزو افرادی هستید که کیف لپ تاپ تان را در دست می گیرید و بدون رعایت نکات ایمنی در خیابان ها راه می افتید، باید هر لحظه منتظر دزدیدن آن باشید! چند وقتی است که دزدی لپ تاپ به دلیل نوع کیف آن و جلب توجه بسیار باب شده و به گفته رییس پلیس تهران، سارقانی با نام سارقان لپ تاپ به انواع سارقان خیابانی اضافه شده اند. پیشگیری از دزدی این وسیله بسیار آسان است و فقط کافی است لپ تاپ را همه جا با خود حمل نکنید و حداقل هنگام حمل به جای استفاده از کیف های دستی از کوله پشتی های مخصوص آن استفاده کنید و به یاد داشته باشید که داخل خودرو یا صندوق عقب آن جای مناسبی برای گذاشتن لپ تاپ نیست.

  ● حرف زدن با تلفن همراه، ممنوع!

  فقط یک جمله؛ در خیابان زیاد با تلفن همراهتان حرف نزنید. متاسفانه این روزها تب دزدیدن موبایل هنگام مکالمه بسیار داغ شده و در یک چشم به هم زدن با دزدیده شدن تلفن، مکالمه تان ناتمام باقی می ماند و در ۹ درصد مواقع نیز نمی توانید، آن را پیدا کنید. یکی از بهترین راه های پیشگیری این است که هنگام مکالمات تلفنی ضروری در معابر از انواع هندزفیری، به خصوص نوع بلوتوث دار آنها استفاده کنید تا از خطر سرقت تلفن همراه تان مصون بمانید.

  ● سرقت های خطرناک

  به جز سرقت های گفته شده، انواع دیگر سرقت ها هم هستند که نمی توان از آنها به راحتی گذشت. مسموم کردن افراد با آب میوه ها و خوراکی های حاوی مواد بیهوشی و سرقت اموال قیمتی آنها، انواع زورگیری، تصادفات و دعواهای خیابانی ساختگی، ربودن فرد مورد نظر و سرقت پول نقد، ساعت و ... از جمله سرقت های خطرناک محسوب می شوند.

  چرا آمار سرقت های خیابانی بالا است؟

  بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که در یک جامعه، زمانی که توزیع عادلانه درآمد وجود نداشته باشد و شاهد فاصله زیاد طبقاتی میان خانواده ها باشیم، به تبع آن مشکلات عدیده اجتماعی مانند انواع سرقت های خیابانی به وجود می آید. افزایش آمار اعتیاد، جوانان بزهکار و بیکار نیز از دیگر عوامل ازدیاد سرقت های خیابانی محسوب می شوند که البته با وضعیت اقتصادی جامعه نسبت مستقیم دارد. به گفته مقامات پلیس، بیش از ۸۰ درصد کیف قاپی ها به وسیله موتورسواران انجام می شود که پایین بودن قیمت خرید موتور، نبود قوانین مشخص و تعریف شده برای موتورسواران و بی توجهی و رعایت نکردن نکات ایمنی توسط شهروندان برای جلوگیری از سرقت را می توان از علل افزایش آمار سرقت برشمرد.

  11)ماشین دزدی های امروزی

  نسب ماشین دزدهای امروزی، شاید برسد به اسب دزدان زمان قله قله دون میرزا.

  این اسب دزدها به تدریج وارد جامعهٔ شهری شدند و به تدریج با كم شدن تعداد اسب ها برای آن كه از گرسنگی نمیرند، در داخل شهرها دست به سرقت دوچرخه زدند، كه فیلم دزد دوچرخه اثر ویتوریو دسیكا هم كه یك فیلم تبلیغاتی بود، به سفارش آن ها ساخته شد.

  از یكی دو دههٔ قبل با افزایش موتورها، دزدان دوچرخه كه حالا موتورسواری یاد گرفته بودند، افتادند توی این خط. تا این كه سر و كلهٔ ماشین در شهرها پیدا شد و ماشین دزدی در تمام جهان مد شد.

  از آ ن جایی هم كه كارخانه های ماشین سازی ایرانی تنها چیزی كه برایشان مهم نبود، امنیت خودرو بود و صاحبان خودروها هم حال و حوصلهٔ امن كردن ماشین را نداشتند، ایران شد بهشت ماشین دزدها و به سرعت انواع مدل های ماشین دزدی باب شد...

  ● سرقت با تریپ رفاقت

  دوستی خیلی چیز خوبی است. من با فرزاد و اِسی و پسر كربلایی اكبر دوست هستم و... البته این درست است كه آدم باید برای دوستش تا رگ گردن هم بیاید، اما هر كسی كه دو دفعه سوار ماشینت شد و دو تا جوك بی مزه و یا حتی بامزه، sms زد كه رفیق به حساب نمی آید.

  درصد نسبتا زیادی از سرقت های خودرو توسط دوستان مخ زنی انجام می شود كه بعد از چندین بار سلام و علیك تقاضا می كنند برای عروسی خواهرشان، یا چون با نامزدشان قرار دارند و یا هزار و یك بهانهٔ دیگر، خودروتان را برای نیم ساعت به آن ها قرض بدهید. حالا شما بدو دنبال ماشینت.

  ▪ نتیجه گیری كلی: دوست خوب، دوستی است كه ماشین قرض نكند. جوان عاقل هم كسی است كه ماشین قرض ندهد.

  ● ماشین دزدی به سبك سارا

  سارا یك نام ایرانی است كه معادل سارهٔ خارجی ها است. اگر چه بنیانگذار این سبك سرقت در لابه لای صفحات تاریخ گم شده است، اما این روش به نام سارا دختر فراری ماشین دزد ثبت شده.

  این دختر خانم چهارده پانزده ساله كه همین دو ماه قبل برای آخرین بار به اتهام سرقت یك خودرو پراید راهی زندان شد، از مشتریان پر و پا قرص ادارهٔ مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تهران است.

  ایشان اگر هر بار بعد از گذشت یكی دو ماه از آزادی دوباره به آگاهی سر نزند، حالش بد می شود. سبك خاص سرقت او كه خام كردن جوان های مایه دار است، به این صورت است كه این سارق شیك پوش وقتی كه متوجه می شود راننده جوانی كلید كرده، سوار ماشینش می شود و با او گرم می گیرد .

  اما در بین راه یك دفعه یادش می آید كه دلش هوس ساندویچ، چیپس و بستنی كرده. جوان عاشق هم كه می خواهد ته كلاس را در بیاورد، خیلی سریع جلوی یك كافی شاپ باكلاس می زند روی ترمز و در حالی كه ماشین روشن است، می رود دنبال سفارش سارا.

  اما وقتی با صدای تیك آف به خیابان نگاه می كند، متوجه می شود چه كلاهی سرش رفته است. به این می گویند سرقت سارایی...

  - راه حل: راه حلش را خودتان بلد هستید. یا مكن با فیلبانان دوستی، یا...

  ● بسوزه پدر دل رحم دل

  اگر گذارتان به ادارهٔ مبارزه با سرقت آگاهی تهران افتاد و در آن جا جوان خوش تیپی را دیدید كه هی محكم با كف یك دست می كوبد روی دست دیگرش و پشت سر هم می گوید بسوزه پدر این دل نازك، بدانید و آگاه باشید كه ماشین ایشان به سرقت رفته است.

  تا او نگفته من برایتان بگویم كه ایشان مطمئنا مدعی می شود كه در حالی كه با خودرو مدل بالای خودش در حال رانندگی بوده، متوجه دختر خانم جوانی شده كه به شدت بیمار بوده است و از آن جایی كه او دل نازكی دارد، سعی كرده بیمار را به بیمارستان برساند.

  اما در میانهٔ راه، این خانم و یا مرد همدستش كه او را تعقیب می كرده، با تهدید چاقو او را در یك نقطهٔ تاریك و خلوت پیاده كرده اند و ماشینش را به سرقت برده اند. البته بعضی ها هم می گویند كه زن جوان خشونت كمتری به خرج داده و گفته است اگر او از ماشین پیاده نشود، داد می زند كه او را دزدیده است و پدرش را در می آورد.

  البته در این كه همهٔ این شاكیان راست می گویند و دلشان سوخته شكی نیست، اما نمی دانم چرا در یك شب برف و بورانی اگر من بنده خدا كنار خیابان بمیرم هم كسی مرا به بیمارستان نمی رساند؟

  - راه حل: برای راه حل رجوع شود به مورد سبك سارا!

  ● سیگار چند میلیون تومانی

  باند سی ثانیه ای ها كه پرونده شان چند هفتهٔ قبل در دادسرای شهرری بررسی شد، به تنهایی بیش از ۵۰ خودرو را در مناطق جنوبی و شرق تهران وقتی كه راننده برای خرید سیگار، چیپس یا هله و هوله، خودرویش را در حالت روشن ترك كرده و حتی درش را باز گذاشته بود، سرقت كرده اند.

  روش كار آن ها كه همگی برادر بودند، به این صورت بود كه در كنار دكه های سیگار فروشی، روزنامه فروشی و یا سوپری های سرچهارراه های خلوت و... می ایستادند و وقتی رانندهٔ خودرو مدل بالایی برای خرید از ماشین خود پیاده می شد، به سرعت سوار خودرو شده و فرار می كردند.

  یكی دو تا از برادران هم در همین زمان در حالی كه با موتور یا ماشین در آن اطراف ایستاده بودند وانمود می كردند كه می خواهند به مال باخته كمك كنند و با سوار كردن او به تعقیب ماشین می پرداختند، اما یك دفعه در میانهٔ راه، یا پشت چراغ قرمز می ماندند یا ماشین را گم می كردند. سارقان ۳۰ ثانیه ای...

  - راه حل: دوست عزیز، پارك كردن ماشین در یك جای مناسب، خاموش كردن آن وحتی قفل كردن درها و برداشتن سوئیچ فكر نمی كنم در مقایسه با زمانی كه باید در آگاهی و دادسرا دنبال ماشینت بدوی، زمان زیادی لازم داشته باشد. پس تنبلی ممنوع.

  ● كلك آبمیوه ای

  رجوع كنید به سرقت های آبمیوه ای. - راه حل: راه حلش هم این است كه اگر مسافری را سوار كرده اید، خیك مباركتان را نگه دارید و از او خوراكی قبول نكنید.

  ● می خوای پولدار شی؟

  یكی از رایج ترین روش های سرقت خودرو در ماه های اخیر، پیشنهاد كرایه های دندانگیر و تحریك طمع رانندهٔ خودرو است.

  جریان هم این طوری است كه یك نیمه شب كه دارید دلی دلی كنان رانندگی می كنید، یك دفعه یك آقای تنها یا همراه چند جوان دیگر و یا حتی به همراه خانم و بچه ها جلوی شما را می گیرند و برای آن كه آن ها را به یك نقطهٔ دور در آن طرف شهر برسانید، یك كرایهٔ قلمبه به شما پیشنهاد می كنند.

  شما اولش یك كمی خودتان را لوس می كنید كه نمی صرفه و از این جور حرف ها، اما ته دلتان حسابی غنج می رود و دست آخر آن ها را سوار می كنید.

  در طول مسیر به شكاری كه زده اید فكر می كنید، اما یك دفعه در وسط راه وقتی كه به یك نقطهٔ تاریك و خلوت می رسید، آقاهه اسلحه اش را كه از نوع گرم یا خیلی سرد است، می گذارد روی گلویتان و آن وقت، شما از ترس جانتان مجبورید مؤدبانه با پای خودتان از خودرو پیاده شوید.

  - راه حل: بد نیست آدم دندان طمعش را بكشد و كمی به پیشنهادهای اغواكننده و خصوصا كرایهٔ بالا شك كند و برای پول به هر دری نزند.

  ● بزن كنار

  مأمورنماها یكی دو سالی است كه بدجوری زده اند تو كار سرقت خودرو. آن ها كه اكثرا از طایفهٔ فیوج هستند ، با قیافه های گمراه كننده و وسایل و تجهیزات كامل پلیسی از چراغ گردان و لباس فرم گرفته تا اسلحه و بی سیم و... یك دفعه با ماشین های مدل بالای سمند، پژو۴۰۵ و پرشیا می پیچند جلوی خودرو شما و درخواست مدارك می كنند.

  بعد هم به بهانهٔ این كه تخلفی كرده اید، شما را می پیچانند و یكی دو نفرشان سوار ماشینتان می شوند و از شما می خواهند دنبالشان راه بیفتید. وقتی كه به یك جای خلوت رسیدید ازتان می خواهند از ماشین پیاده شوید تا دوستان ماشین جلویی شما را دوباره بازرسی كنند و در همین فرصت، دوستانی كه در ماشین شما نشسته اند می زنند به چاك و دنبال آن ها هم ماشین خود سارقان، به همین راحتی.

  - راه حل: توصیه می شود در این مورد همیشه یادتان باشد كه مأموران پلیس، كارت شناسایی معتبر دارند و هیچ وقت با ماشین هایی شخصی راه نمی افتند توی خیابان تا شما را برای یك تخلف كوچولو بگیرند. مسألهٔ مهم دیگر این كه مأمورنماها معمولا سعی می كنند آتویی از شما بگیرند و تهدیدتان كنند كه اگر به حرفشان گوش نكنید، شما را به مقر پلیس می برند.

  در چنین شرایطی هرگز نترسید و به آن ها بگویید خودتان با پلیس تماس می گیرید و خیلی سریع با ۱۱۰ تماس بگیرید و موضوع را به آن ها بگویید. نكتهٔ دیگر هم این كه اگر چنین اتفاقی برایتان افتاد، به سرعت ماشین را خاموش كرده و سوئیچ آن را بردارید.

 • 18 توصیه پلیس 110

  1) از جمع کردن تمام پول ها در کیف و پول و یا جیب تان خودداری کرده و پول هایتان را در جاهای گوناگون کیف دستی یا لباس تان جاسازی کنید.

  2) در اماکن شلوغ، مواظب کیف دستی و جیب هایتان باشید.

  3) در شلوغی اتوبوس و مترو و وسایل نقلیه عمومی کیف خود را برای نگهداری موقت تا زمان پیاده شدن، به افراد ناشناس نسپارید.

  4) به جای حمل کیف دستی، کوله پشتی یا کیف های کج یک طرفه را انتخاب کنید تا احتمال سرقت کیف تان را کاهش دهید.

  5) تعارف افراد غریبه برای خوردن و آشامیدن از خوراکی های آنها را به راحتی رد کنید.

  6) سعی کنید با کیف دستی حاوی لپ تاپ تان کمترین پیاده روی را داشته باشید.

  7) از جا گذاشتن ضبط ماشین در داخل خودرو و همچنین قرار دادن کیف و لوازم قیمتی خود در صندوق عقب آن بپرهیزید.

  8) معاملات ارزی را فقط در بانک ها و صرافی های معتبر انجام دهید.

  9) هنگام دعواهای خیابانی به جمعیت نپیوندید زیرا در این صورت خودتان سارقان را به ربودن پول و وسایل تان، ترغیب می کنید.

  10) هنگام تصادف بدون قفل کردن در ماشین از خودرو خارج نشوید زیرا بسیار اتفاق افتاده که هنگام تصادفات کیف، مدارک و حتی ماشین به سرقت رفته است.

  11) هنگام مراجعه به بانک به جای دریافت پول نقد، چک های رمزدار و یا چک های مسافرتی بگیرید و آنها را در معرض دید قرار ندهید.

  12) همیشه یک کیف کوچک گردنی در زیر پیراهن خود داشته باشید و چک پول ها و یا لوازم کوچک و قیمتی تان را داخل آن قرار دهید.

  13) در اماکن عمومی با تلفن همراه حرف نزنید و در صورت نیاز از هندزفیری ها کمک بگیرید.

  14) پول ها و یا کیف پولتان را در جیب پشتی شلوارتان قرار ندهید.

  15) از انداختن دستبند، گردنبند و گوشواره در مکان های عمومی به طور جدی خودداری کنید.

  16) هنگام مراجعه به مکان های شلوغ و مراکز خرید مواظب پول هایتان باشید.

  17) در صورت سرقت اموال خود بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرید و اگر سارق موتورسوار بود، شماره موتور او را به خاطر بسپارید.

  18) هرگز سوار خودروهای شخصی نشوید.

 • راهکارهایی در کاهش سرقت در جامعه

  1) کنترل و مراقبت پدر و مادر ها در مورد دوستان ناباب.

  2) کاهش فاصله ارتباطي والدين با فرزندان به نحوي که فرزندان،والدينشان را دوستان خود تلقي کنند.

  3) لازم است والدين قبل از انحراف فرزندان،زمينه هاي آن را قبل از اينکه ريشه بدواند،قطع کنند.

  4) از بين بردن فقر و تنگ دستي

  5) مبارزه با رشد بي رويه مشاغل کاذب

  6) ايجاد اشتغال

  7) ايجاد محيط هاي مناسب ورزشي و آموزش صحيح ورزش از طريق رسانه هاي گروهي

  8) آموزش اعتقادي و پرورش باور هاي مذهبي در افراد براي استحکام مباني ايماني در خانواده ها

 • پیشگیری و درمان سرقت

  علل و انگیزه های سرقت، زمینه های مختلفی چون: محرومیت های عاطفی، روانی، ‌مادی، ‌معنوی و نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی و معاشرت با دوستان ناباب هستند. اگر خانواده زیربنای تربیت کودک را از همان آغاز تولد درست بنا نکند، ‌چه بسا اصلاح بعدی رفتار او با مشکلات فراوان همراه خواهد شد. بر همین اساس می توان راه های زیر را برای کاهش میزان سرقت پیشنهاد کرد:

  1. مراقبت خانواده ها نسبت به انتخاب دوست توسط فرزندان:

  کنترل و مراقبت پدر و مادر در مورد دوستان ناباب و به طور کلی دوستان فرزندان یک ضرورت است، زیرا عدم توجه پدر و مادر به چنین مسائلی، به صورت مکرر از سوی سارقان عنوان شده است.

  2. فراهم ساختن زمینه اشتغال:

  نظام آموزش و پرورش باید طوری طراحی شود که نوجوانان و جوانان را با کار و فعالیت های اجتماعی آشنا سازد و این آشنایی وسیله ای باشد برای تأمین معاش و کسب درآمد؛ به ویژه برای آنانی که از بنیه مالی کمتری برخوردارند. زیرا چنان چه نوجوانان احساس استقلال مالی کنند و عزت نفس خود را حفظ شده ببینند، به تعدیل و کنترل رفتارهای خود دست خواهند زد.

  3. تغییر محیط نابهنجار:

  تغییر محیط اجتماعی نیز می تواند در تربیت بزهکاران مؤثر باشد؛ زیرا شرایط مساعد و محیط خانوادگی و تربیتی مناسب برای تحول و پیشرفت او از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای بزهکار باید شرایطی فراهم شود که احساس تنهایی و بی کسی نکند و عشق به زندگی و نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در او تقویت شود.

  4. اجرای برنامه های پیشگیرانه:

  ترجیح دادن پیشگیری بر درمان به منظور حذف زمینه های مساعد برای ابتلای افراد به آسیب های اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای دست یافتن به جامعه ای سالم، ‌باید پیشگیری را بر درمان ارجحیت داد، زیرا با اجرای برنامه های پیشگیرانه و با صرف هزینه کم تر می توان افراد را زیر پوشش قرار داد. در حالی که برنامه های بازپروری و درمان به دلیل نیاز به انواع تخصص ها و اماکن ویژه نگهداری، هزینه بسیار بالایی را می طلبد، به علاوه پوشش آن متوجه عده کمی از افراد جامعه می شود.

  5. جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهرها:

  مبارزه مداوم با رشد بی رویه مشاغل کاذب نیز بسیار مؤثر است؛ چون به این وسیله از سیل مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می شود. دیده شده است که مشاغل کاذبی چون: کوپن فروشی و نوار فروشی مجرایی برای فریب دادن و آلوده کردن جوانان بی گناهی است که به امید رفاه نسبی عازم شهرهای بزرگ می شوند.

  6. ارتقای فرهنگ:

  آموزش اجتماعی و تربیتی به خانواده ها برای بالا بردن سطح فرهنگ خانواده، پرورش احساس مسئولیت والدین در قبال فرزندان، ‌تأسیس مؤسسات آموزشی مناسب به منظور تعلیم حرفه و فن و ایجاد کانون های رفاهی و تفریحی مناسب به وسیله دولت یا بخش خصوصی از جمله اقدامات مفید دیگر است.

  7. تقویت ایمان مذهبی:

  آموزش اعتقادی و پرورش باورهای مذهبی در افراد برای استحکام مبانی ایمانی در خانواده ها ضروری است، ‌زیرا پرورش اعتقادات و آموزش اصول مذهبی موجب جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف به ویژه سرقت می شود.

  8. فقر زدایی:

  هیچ جامعه ای نمی تواند ادعا کند که بدون فقر زدایی و بدون ناکامی زدایی قادر خواهد بود ریشه سرقت را ریشه کن کند (ستوده، 1386: 166-168). با توجه به اوضاع نابسامانی که در اثر فقر در زندگی به وجود می آید، یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از سرقت، ‌اقداماتی است که در بهبود اوضاع اقتصادی فرد تأثیر داشته باشد (نوابی نژاد، ‌1383: 244).

  9. خودداری از تحقیر و برچسب زدن:

  احترام، ابراز محبت و علاقه و پرهیز از تنبیه، ‌تحقیر، تبعیض و سرزنش کودکان و نوجوانان از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه از سرقت محسوب می شود. ضمناً از کاربرد القابی هم چون: دزد، دست کج و از این قبیل عبارات به کودکان و نوجوانانی که مرتکب سرقت می شوند به خصوص افرادی که دچار وسواس دزدی هستند باید جداً پرهیز کرد(شامبیاتی: 1385: 144).

  10. تقویت همه جانبه پلیس:

  توجه به مسایلی هم چون: معیشت پرسنل، ‌ایجاد انگیزش، ایجاد زمینه آموزش، ایجاد تعامل با ارگان ها، بازدیدهای تخصصی، نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل و یگانها، تخصیص خودروها، ‌تجهیزات لازم، نیروی کافی و دیگر عواملی که در مباحث علل انتظامی قرار می گیرد می تواند در جهت پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت عمومی نقش بسیار مؤثری ایفا کند (قهرمانی، و کوه آرا، 1385: 166).

  11. حمایت از سارقان پس از آزادی:

  منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای کسانی است که از زندان آزاد شده اند تا از این راه بتوانند به سرعت جذب جامعه شوند و پیوند محکمی با دیگران برقرار کنند و از این طریق احتمال بازگشت مجدد آنان به جرم کاسته شود. متأسفانه این همان چیزی است که در جامعه ما به کلی نادیده گرفته می شود. طوری که فرد آزاد شده از زندان به عنوان یک مطرود اجتماعی نگریسته می شود افراد جامعه نسبت به وی دید منفی دارند و حاضر نیستند که او را به عنوان یک شهروند سالم بپذیرند. به همین دلیل است که اکثر مجرمان آزاد شده از زندان بعد از مدتی به ارتکاب مجدد جرایم روی می آورند و این عمل آنان در واقع واکنشی به رفتار اجتماع است.

  12. کنترل و پیشگیری از اعتیاد:

  لازم است که در راستای کاهش اعتیاد سیاست مناسبی اتخاذ شود تا از طریق کاهش میزان اعتیاد در بین جوانان، ‌از میزان سرقت نیز کاسته شود. از آن جایی که اکثر معتادان برای تهیه مواد مخدر مورد نیاز خود به پول احتیاج دارند و فاقد منبع درآمد هستند؛ لذا برای تهیه مواد مخدر مورد نیاز خود به سرقت اموال دیگران دست می زنند(بیات، 1387: 77و 78).

  13. تقویت مراکز فرهنگی و تفریحی سالم:

  ایجاد مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی، مشاوره ای و همکاری رسانه های گروهی برای جذب و شرکت افراد در سنین مختلف به ویژه نوجوانی و جوانی تا حد زیادی در جلوگیری از گرایش آن ها به دزدی و بزهکاری های دیگر مؤثر است.

  14. عدم اعتراف گرفتن:

  روان شناسان، گرفتن اعتراف از کودکان، نوجوانان و جوانانی که مرتکب دزدی شده اند را جایز نمی شمارند و حتی با بررسی بدنی و گشتن جیب و وسایل آن ها نیز به شدت مخالف هستند. زیرا بردن آبروی آنان و تهمت زدن امری غیر عاقلانه و غیر منطقی است. با استفاده از ابزارها و روش های نادرست، ‌علاوه بر این که علت اصلی ریشه یابی نمی شود، آن ها به دورغ گویی نیز گرایش پیدا می کنند (اکبری، 1385: 142-140).

   

Scroll to top