عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

علاوه بر مشكلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه به همراه دارد، مستلزم تغييراتي خاص است كه مطابقت و سازگاري با آنها، اغلب مشكلاتي را براي فرد و جامعه ايجاد مي كند. به عبارتي علاوه بر اينكه مهاجرت در برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي مشكلاتي را ايجاد مي نمايد...

(مثل مهاجرت روستاييان به شهر ها كه خالي شدن روستاها از سكنه، كاهش كشاورزي، افزايش مشاغل كاذب و ... را به دنبال دارد) موجب مي شود تا فرد براي سازگاري با تغييرات حاصل فشار زيادي را متحمل شود. 

شوك فرهنگي: يكي از عوارض حاصل از مهاجرت است كه با اضطراب و افسردگي، احساس جدا شدن و مسخ شخصيت، همراه است.

تحقيقات نشان مي دهد مشكلات روحي و رواني بين مهاجران به خصوص در بين مهاجريني كه شرايط مقصد بسيار متفاوت از شرايط مبدا يا محل سكونت قبلي آنها بوده است شيوع بيشتري دارد. رايج ترين اختلال علائم پارانوئيد يا سوءظن است كه به احتمال قوي به دليل تفاوتهاي آنان از نظر زبان، عادات، آداب و رسوم، چهره و نوع لباس و ... است.

Scroll to top