عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

مسئله قاچاق در سطح جهان ابعاد گسترده اي پيدا كرده، هر چند كه از ابتداي صده بيستم قوانين بين المللي براي سركوبي اين جرم طراحي و تصويب شد، اما در دهه هاي اخير...

تعداد زيادي از زنان و دختران، به ويژه از كشورهاي آسيايي، اروپاي مركزي و روسيه، با وعده مشاغلي چون خدمتكاري رستوران ، بچه داري ، پرستاري و..... ودر آمد خوب فريب خورده و در نهايت عده زيادي به صورت ابزاري براي خوشگذراني مردها در آمده اند.

 

 دلايل قاچاق :  

-1علت عمده استفاده جنسي 

 2- كار  

 3- قاچاق كالا 

 4- ارز و يا ساير موارد.

Scroll to top