عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

آقای دکتر سیامک مره صدق

عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

نام: سیامک

نام خانوادگی : مره صدق

متولد: ۱۳۴۴ شیراز

آغاز تحصیلات ابتدایی: ۱۳۵۰

ورود به مدرسه تیزهوشان شیراز:۱۳۵۷

عضویت در گروه موسس گروه دانش آموزان سازمان دانشجویان یهود شیراز:۱۳۵۹

عضویت در هیأت مسئولین گروه دانش آموزان سازمان دانشجویان یهود شیراز:۱۳۶۱-۱۳۵۹

ورود به دانشگاه علوم پزشکی شیراز:۱۳۶۲

عضویت در هیأت اجرائیه سازمان دانشجویان یهود شیراز:۱۳۷۴-۱۳۶۲

پایان دورۀ دکتری عمومی با درجه ممتازوورودبه صورت مستقیم به دوره دستیاری جراحی عمومی:۱۳۶۹

موفقیت دربوردتخصصی جراحی عمومی:۱۳۷۴

عضویت در هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:۱۳۸۲-۱۳۷۴

مسئول اورژانس استان کردستان:۱۳۸۲-۱۳۷۹

مسئول مرکز توسعۀ آموزش پزشکی استان کردستان:۱۳۸۲-۱۳۷۷

ریاست ومسئول فنی بیمارستان کانون خیرخواه:۱۳۸۲ تاکنون

ریاست هیأت مدیره انجمن کلیمیان تهران:۱۳۸۷-۱۳۸۵

مدیرمسئول نشریۀ افق بینا:۱۳۸۶تاکنون

Scroll to top