عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

انتقال فرهنگ و اندیشه های غربی به سایر جوامع به ویژه کشورهای اسلامی، فرهنگ این جوامع را در معرض تغییر ارزش ها و الگوهای رفتاری قرار داده است به طوری که این کشورها را با آسیب ها و معضلات بسیاری مواجه نموده، حل این معضلات درگرو شناسایی ابعاد مسأله، کسب آمار، اطلاعات دقیق و بررسی علل می باشد. در این زمینه، بررسی آسیب های اجتماعی زنان ضرورتی دو چندان دارد. زیرا زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند، نقش آنها در تحکیم بنیاد خانواده، ایجاد و تلطیف روابط انسانی، تأثیر عمیق در تربیت مادی و معنوی نسل های آینده، تکمیل و تقویت شخصیت فردی و اجتماعی مردان انکار ناپذیر است. دوری جستن از این نقش می تواند زیان های بس پردامنه ای را گریبان گیر جوامع انسانی نماید. افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی موجب ناامنی و کاهش اعتماد مردم به اقتدار دولت و بروز اختلال در روابط فردی و اجتماعی می شود، بدین جهت ضروری است تا ابعاد و روند آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته تا تدابیر و تصمیمات مؤثر و عاجل جهت شناسایی، پیشگیری و مبارزه با این مسئله اتخاذ شود. به همین منظور در طرح «بررسی و ارزیابی آسیب های اجتماعی در دهه اخیر» با استفاده از روش توصیفی و کاربردی، ابتدا مفهوم و تاریخچه آسیب های اجتماعی مطرح گردید و در ادامه اجمالی از نظرات اسلام و جامعه شناسان پیرامون آسیب ها و انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگر تعدادی از آسیب های اجتماعی زنان از جمله: بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، خودکشی، فساد و فحشا (قاچاق زنان، زنا، روسپیگری و سقط جنین غیرقانونی)، فرار دختران و زنان از خانه و ایدز را با استناد به آمار موجود در برخی مراکز، بررسی شد و علل، عوامل و پیامدهای ناشی از این آسیب ها تبیین گردید. مطالعه این طرح در سطح مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور می تواند آنان را در راستای برنامه ریزی جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی یاری نماید.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشتر آسیب ها با یکدیگر در ارتباط می باشند و طی دهة اخیر روند افزایشی داشته است، اگرچه آسیب دیدگی زنان نسبت به مردان کمتر است، اما در بعضی از آسیب ها از جمله فساد و فحشا، فرار از خانه و بالا رفتن سن ازدواج، زنان و دختران آسیب بیشتری متحمل شده اند، همچنین معلوم گردید افراد در سنین جوانی، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند و از آنجای که نسل جوان، آینده ساز فردای جامعه است، به خصوص دختران که نقش محوری در تربیت دارند، لذا ضروری است با اقدامات به موقع از نیروی فعال و جوان جامعه که مهمترین سرمایه هر کشوری می باشند، استفاده بهینه صورت گیرد.از این رو بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت بخش خصوصی به عنوان یک سمن خصوصی با همکاری اساتید حوزه دانشگاه و به منظور همکاری با نهاد های دولتی متولی آسیب های اجتماعی به عنوان بازوی اجرایی در سال 1392 ثبت و موفق به اخذ مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی (بهزیستی استان تهران) نایل گردیدتا با انجام شرح وظایف تعریف شده در اجتماع بتواند گامی در جهت کاهش نرخ آسیب های اجتماعی را در کشور بردارد و امید داریم با همکاری دستگاه های دولتی – جامعه دانشگاهی و همه علاقمندان فعالیت در این حوزه در رسالت پیشرو به موفقیت نایل گردیم.


با آرزوی روزی که شاهد کاهش چشمگیر آسیب های اجتماعی باشیم
مصطفی راستینه
مدیر عامل

Scroll to top