عضویت بنیاد

ااستعلام اعضای بنیاداستعلام احکام

Please update your Flash Player to view content.
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

تمامی دوره ها و کارگاه های در حال برگزاری با ارائه مدرک از سازمان ها، فدراسیون ها و هیأت هایی که با بنیاد در حال همکاری هستند صادر خواهد گردید.

تمامی دوره ها دائماً در حال ثبت نام می باشند و به محض تکمیل ظرفیت برگزار خواهند شد.

1. دوره های عمومی:

نام دوره

هزینه دوره (تومان)

مدت دوره

با همکاری

ثبت نام

خانواده سالم

رایگان

2 ساعت

معاونت آموزش بنیاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

فرازناشویی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

خانواده درمانی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

همراه مجازی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

زنان فرشتگان آسمانی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

حقوق شهروندی

رایگان

2 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد و اداره حقوقی بنیاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

درمان شکست عاطفی

330,000

8 ساعت در 2 روز

 معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

تربیت جنسی کودکان

400,000

16 ساعت در 4 روز

معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

مهارتهای رفتاری زنان

50,000

4 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

تربیت مدرس در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

200.000

16 ساعت در 2 روز 

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کار

350,000

12 ساعت در 4 روز

معاونت آموزش بنیاد، شرکت سیستم جامع مالی و حسابداری پرهام

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

دوره آموزشی مقدماتی طب سنتی- مزاج شناسی

1,600,000

56 ساعت در 7 روز

معاونت طب سنتی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مؤسسه بین المللی طب سنتی اسلامی ایرانیان ماد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کارگاه روانشناسی شایعه

200,000

8 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد، کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت، مؤسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری ایدز (HIV)

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

دوره تربیت مدرس و مربی در زمینه فضای مجازی و خانواده

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از تعارضات زناشویی

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه آموزش خانواده (آسیب شناسی فرآیند والدینی در تربیت کودک و نوجوان)

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

2. دوره های ورزشی:

نام دوره

هزینه دوره (تومان)

مدت دوره

با همکاری

ثبت نام

کارگاه پیشگیری از حرکات پرخطر

100,000

8 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سبک مولتی کامبت فدراسیون ورزش های رزمی، سازمان بهزیستی، مؤسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد، مؤسسه ورزشکاران گمنام

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کارگاه پیشگیری از حرکات پرخطر

20,000

3 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سبک مولتی کامبت فدراسیون ورزش های رزمی، سازمان بهزیستی، مؤسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد، مؤسسه ورزشکاران گمنام

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

حفاظت شخصی

(پریگارد)

800,000

16 ساعت در 2 روز

مؤسسه ورزشکاران، سبک مولتی کامبت و معاونت آموزش بنیاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

مربیگری عملی آمادگی جسمانی

180,000

30 ساعت در 6 روز

تربیت بدنی بنیاد و هیأت ورزشهای همگانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

مربیگری تئوری

140,000

20 ساعت در 4 روز

تربیت بدنی بنیاد وهیأت ورزشهای همگانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

ماساژ ورزشی و ریلکسیشن

300,000

16 ساعت در 2 روز

تربیت بدنی بنیاد، هیات ورزشی جانبازان و معلولین

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

ماساژ درمانی

1,500,000

48 ساعت در 6 روز

تربیت بدنی بنیاد و هیات ورزشی جانبازان و معلولین

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

پیلاتس

140,000

15 ساعت در 3 روز

تربیت بدنی بنیاد وهیأت ورزشهای همگانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کار با دستگاه

140,000

20 ساعت در 4 روز

تربیت بدنی بنیاد وهیأت ورزشهای همگانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

کار با دستگاه

150,000

8 ساعت در 1 روز

تربیت بدنی بنیاد و هیات ورزشی جانبازان و معلولین

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

TRX

140,000

20 ساعت در 4 روز

تربیت بدنی بنیاد وهیأت ورزشهای همگانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

دفاع شخصی بانوان

50,000

6 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد و سبک مولتی کامبت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک نمایید.

Scroll to top