خشونت چیست؟

در رفتار کودکان بروز برخی رفتارهای پرخاشگرانه وجود دارد که اگر

مهارتهای  نظارت بر رفتار های هیجانی خود را بدست نیاورد

در بزرگسالی با سطوحی از پرخاشگری مواجه خواهد شد.

 

♦شرایط حضور در دوره :

   گروه سنی: 5 تا 9 سال

 

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 

ارگانهای همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

 

هدف برگزاری :

آشنایی با احساس خشم

بالابردن اعتماد بنفس در کودکان

استدلال ورزی

آموزش خودابرازگری

 

✅ سرفصلها:

خشم درکودکان

کنترل خشم

قصه خشم

بازی کنترل خشم

 

♦مدرس : اکرم کارگری♦

 

 

مدت برگزاری دوره: 

کارگاه تک جلسه ای 

جهت ثبت نام کلیک کنید