♦شرایط حضور در دوره :

   گروه سنی:

مقطع ابتدایی

 

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 

ارگانهای همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

 

هدف برگزاری :

درمان مشکلات دیکته 

بالابردن دقت و تمرکز

بالابردن مهارت شنیداری

 

✅ سرفصلها:

گوش دادن 

بازی دقت تمرکز

تمرین نوشتن 

 

♦مدرس : اکرم کارگری♦

 

 

مدت برگزاری دوره: 

با  مشاوره و سنجش تععین می شود.

جهت ثبت نام کلیک کنید