دوستی چیست؟

 

فعالیت های کارگاه :

گفتگو درباره دوستی و دوست یابی 

تمرین نمایش خلاق "چگونه با دیگران دوست شویم؟"

قصه خوانی  کتاب دوستی خاله خرسه

و 

داستان جدید دوستی دخترخاله خرسی

 

گروه سنی: 3 تا 7

 

مدرس : استاد اکرم کارگری 

 

مدت دوره : دو ساعت 

جهت ثبت نام کلیک کنید