بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سلسله کارگاه های فرازناشویی (خیانت) را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خانم ساسان نژاد کارشناس ارشد روانشناسی در گفتگو با روابط عمومی بنیاد اظهار کرد: از میان دلایلی که زوج ها در مراکز مشاوره قبل از طلاق برای جدایی اعلام کرده اند، خیانت یا همان روابط فرازناشویی در رتبه سوم قرار می گیرد. 

حاکم شدن ذهن مادی گرا و جسم گرا، کم رنگ شدن روابط دوستانه بین زوجین، داشتن زندگی رباتی، شکسته شدن حرمت زوجین توسط یکدیگر و برآورده نشدن امیال جنسی یکدیگر از مهمترین عوامل طلاق ذکر شده است.

خانم ساسان نژاد در ادامه ضمن بیان این موضوعات، برگزاری این کارگاه را یک ضرورت دانسته و اظهار امیدواری نمود با حمایت و توجه خانواده ها این کارگاه ها مداوم و پیوسته برگزار گردند.

ثبت نام دوره فرا زناشویی