معاونت آموزش و فضای مجازی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره همراه مجازی را برگزار می نماید.

از جمله موضوعاتی که در این دوره آموزشی پیرامون آن بحث خواهد شد فرهنگ سازی، آسیب شناسی و خانواده می باشد.

ثبت نام دوره همراه مجازی