معاونت آموزش بنیاد با همکاری اداره حقوقی بنیاد دوره آموزشی حقوق شهروندی را برگزار می نماید.

این دوره به صورت رایگان و به مدت 2 ساعت در جهت افزایش سطح آگاهی عموم مردم برای انجام امور حقوقی و چگونگی برطرف نمودن مشکلات حقوقی خود برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 22247826 و 22208357 تماس حاصل نمایید.

ثبت نام دوره حقوق شهروندی