به گزارش روابط عمومی بنیاد، معاونت آموزش اقدام به برگزاری اولین کارگاه استثنایی تربیت جنسی نموده است.

خانم دکتر ساسان نژاد مدرس کارگاه های مختلف ضمن بیان ضرورت برگزاری این کارگاه ها اهداف بنیاد را در برگزاری این دوره تشریح نمود:

  1. تربیت جنسی کودکان از بعد دینی و اسلامی
  2. پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان
  3. مشخص کردن مهارت های فردی والدین در مواجهه با پرسش های جنسی کودکان
  4. ارائه راهکارهای مناسب با توجه به فرهنگ ناب اسلامی برای تربیت جنسی کودکان
  5. شناسایی نیازهای والدین برای کسب مهارتهای لازم در تربیت جنسی کودکان

.این کارگاه در 2 روز و 16 ساعت و "پس از به حد نصاب رسیدن" برگزار خواهد گردید.

.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22247826-021 و 88862237-021 و 09367198318 تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام دوره تربیت جنسی کودکان