معاونت آموزش بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با همکاری کارگروه روانشناسان بنیاد کارگاه مهارتهای رفتاری زنان را برگزار می کند.

این کارگاه در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با هدف ارتقای سطح آگاهی و آشنایی بانوان در جهت مدیریت بر رفتار و عملکرد بهتر آنان به مدت 4 ساعت برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 22247826 و 22208357 تماس حاصل نمایند.

ثبت نام مهارت های رفتاری زنان