رجبی راد؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هیأت همراه، از اقدامات پیشگیرانه ی استان البرز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری خبرنگار معاونت اجتماعی دادگستری البرز، رجبی راد و هیأت همراه با حضور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز، از نزدیک در جریان روند امور و اقدامات این معاونت قرار گرفتند.رجبی راد در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات مؤثر و کاربردی صورت گرفته توسط داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز و مجموعه متبوع، خواستار تسری اقدامات موفق به سایر استان ها شد.وی ضمن تأکید بر نقش و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و تأثیرگذاری برنامه های این حوزه، نجات یک فرد را نجات جامعه دانست و اظهار امیدواری کرد: با تداوم و استمرار برنامه های اثرگذار، شاهد کاهش وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در کشور باشیم.داراب خانی در ادامه ضمن اشاره به برنامه های پیشگیرانة موفقِ انجام شده و در دست انجام، حمایت های رئیس کل دادگستری استان البرز و تعامل دوسویه با همکاران قضایی و اداری دادگستری، مدیران ارشد استان و کلیة دستگاه ها را رمز موفقیت و پیشبرد برنامه ها در این معاونت عنوان کرد.گفتنی است در ادامة این دیدار، از فعالیت مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان و همچنین مرکز مشاوره خانواده که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز راه اندازی شده، بازدید به عمل آمد.

منبع: سپیدار نیوز

انتهای پیام