روابط عمومی بنیاد: در آغاز هفته تشکلها مراسمی در راستای تقدیر از زحمات تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در فرمانداری شمیرانات برگزار گردید در این مراسم با تقدیر از خدمات سمنها از مدیران آنها توسط فرماندار محترم شمیرانات تقدیر گردید. مؤسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در کنار بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خدمات موفقی را در لواسانات به همشهریان عزیز ارائه کرده بود توسط فرماندار مورد تقدیر قرار گرفت.