روابط عمومی بنیاد: سید محمد موسوی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال بختیاری در دیدار با راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: با تمام توان و با آغوشی باز از فعالیتهای بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حمایت می کنیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

راستینه رئیس بنیاد با بیان اینکه حوزه آسیبهای اجتماعی مغفول مانده از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی اجرا شده در سطح استان چهارمحال بختیاری تشکر کرد و آمادگی بنیاد را برای راه اندازی دفتر نمایندگی در استان با همکاری سازمان بهزیستی، با معرفی نماینده استان را اعلام نمود.