روابط عمومی بنیاد: راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جلسه هم اندیشی تشکل های مدنی که به میزبانی معاونت پیشگیری­های مردمی و مشارکتهای مدنی قوه قضائیه به مناسبت هفته تشکل­ها برگزار گردید گفت:امید همه مردم و سازمانهای مردم نهاد به قوه قضائیه و حمایتهای همه جانبه ایشان است و امیدوارم با قدرت و حمایت این دستگاه مهم و تاثیرگذار شاهد پیشرفت این مراکز باشیم. این مراسم به ریاست دکتر رفاهی مدیر کل پیشگیری­های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضائیه برگزار گردید.