رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بازدید از نمایشگاه جوان ایرانی به مدیریت جناب جعفر بیگی که به همراه سرهنگ عزیزی رئیس دبیرخانه پیشگیری از تخلفات و جرایم ارتش صورت گرفت گفت: حمایت از اینگونه فعالیت ها از اهداف بنیاد است ومی دانیم اینگونه حرکات حمایتی کار بسیار سختی است که البته امیدوارم در کنار این برنامه ها اهداف فرهنگی هم گنجانده شود. در ادامه سرهنگ عزیزی نیز ضمن تشکر از زحمات این عزیزان گفت:با اینکه ارتش در این حوزه خیلی وظیفه ای به عهده ندارد ولی اگر کمکی از دست ارتش بر بیاید با تمام وجود و امکانات در راستای حمایت از مردم عزیز کشورمان دریغ نخواهیم کرد و طبق دستور فرماندهی کل ارتش در خدمت مردم غیور کشورمان هستیم.