روابط عمومی بنیاد: در دومین جلسه نقش تحریم که به میزبانی معاونت اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید اساتید کارگروه های مختلف بنیاد حضور داشته و پیرامون این موضوع به صحبت و تبادل افکار پرداختند. در این جلسه دکتر نوروزی معاون مشارکتهای مردمی دانشگاه تهران ضمن تقدیر از زحمات دوستان اعلام آمادگی حمایت همه جانبه از این فعالیت مردمی را نمودند.

این جلسه با مدیریت راستینه رئیس بنیاد و اعضای کارگروه های علمی و آموزشی و پژوهشی با هدف اجرای این همایش به صورت کاملا کاربردی و علمی برگزار گردید.