اولین نشست تخصصی اثرات تحریم بر سلامت و نقش سازمان های مردم نهاد با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی با چهار محور؛تحریم دارو ، تحریم تجهیزات پزشکی ، مسائل حقوقی تحریم و نقش تحریم بر سلامت روان جامعه و آسیب های اجتماعی با مدیریت سازمان های مردم نهاد و شرکت مدیران دولتی حوزه های اجتماعی در کشور برگزار گردید.

راستینه رییس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عنوان رییس کارگروه سلامت روان ضمن محکوم کردن تحریمها به ضعف مدیریتی نیز اشاره کردند و به نقش سازمان های مردم نهاد برای گذر از این آثار تاکید کردند.

به روایت تصویر