پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت پرداختن به موضوع آسیب های اجتماعی که از تمامی دستگاههای خواسته اند در مسئله آسیب های اجتماعی کار فوق العاده انجام دهند، راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی اعلام داشتند آمارهای ارائه شده در حوزه آسیب های اجتماعی واقعی نیستند و برای عدم بار مسئولیتی درست اعلام نمیشوند. این مساله خود باعث گمراهی دستگاهها در اولویت بندی رسیدگی به آسیب های اجتماعی می شود. طبق فرموده مقام معظم رهبری همه دستگاهها باید برای این کار بسیج شوند و این کار را در اولویت قرار دهند.

 

انتهای پیام