دوره های آموزشی

تمامی دوره ها و کارگاه های در حال برگزاری با ارائه مدرک از سازمان ها، فدراسیون ها و هیأت هایی که با بنیاد در حال همکاری هستند صادر خواهد گردید.

تمامی دوره ها دائماً در حال ثبت نام می باشند و به محض تکمیل ظرفیت برگزار خواهند شد.

1. دوره های عمومی:

نام دوره

هزینه دوره (تومان)

مدت دوره

با همکاری

ثبت نام

خانواده سالم

رایگان

2 ساعت

معاونت آموزش بنیاد

همایش رایگان خانواده سالم

فرازناشویی

100.000

2 ساعت

بهزیستی

سلسله کارگاه های فرازناشویی (خیانت)

خانواده درمانی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

برگزاری دوره خانواده درمانی

همراه مجازی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

دوره آموزشی همراه مجازی

زنان فرشتگان آسمانی

رایگان

2 ساعت

بهزیستی

سلسله کارگاه های آموزشی زنان فرشتگان آسمانی

حقوق شهروندی

رایگان

2 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد و اداره حقوقی بنیاد

برگزاری دوره حقوق شهروندی

درمان شکست عاطفی

330,000

8 ساعت در 2 روز

 معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

برگزاری کارگاه تحلیل شکستهای عشقی و عاطفی

تربیت جنسی کودکان

400,000

16 ساعت در 4 روز

معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودکان

مهارتهای رفتاری زنان

50,000

4 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد و کارگروه روانشناسان

برگزاری کارگاه مهارتهای رفتاری زنان

تربیت مدرس در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

200.000

16 ساعت در 2 روز 

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

دوره تربیت مدرس در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کارگاه روانشناسی شایعه

200,000

8 ساعت در 1 روز

معاونت آموزش بنیاد، کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت، مؤسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

 

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری ایدز (HIV)

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از اعتیاد و پیشگیری از ایدز (HIV)

دوره تربیت مدرس و مربی در زمینه فضای مجازی و خانواده

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

کارگاه تربیت مدرس و مربی در زمینه فضای مجازی و خانواده

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از تعارضات زناشویی

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه پیشگیری از تعارضات زناشویی

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه آموزش خانواده (آسیب شناسی فرآیند والدینی در تربیت کودک و نوجوان)

600,000

40 ساعت در 5 روز

معاونت آموزش بنیاد و ارگانهای مرتبط

کارگاه تربیت مدرس و مربی در حوزه آموزش خانواده (آسیب شناسی فرآیند والدینی در تربیت کودک و نوجوان)

 

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
122906