pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

آموزش و مشاوره دو بال اساسی پیشگیری هستند

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد

دکتر مصطفی راستینه اظهار داشت: ضعف موجود در سیستم های آموزشی، اطلاع رسانی و مشاوره برای اقشار و سنین مختلف جامعه باعث ایجاد ضعف در امر پیشگیری شده است.

برنامه هاشور با موضوع بررسی نقش سلامت روان و مشاوره در پیشگیری و رفع آسیب های مربوط به اعتیاد، با حضور دکتر مصطفی راستینه (رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و دکترای مدیریت) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مصطفی راستینه با اشاره به این که موضوع پیشگیری در تمام کشورهای دنیا یک اولویت به شمار می آید، گفت: متاسفانه در کشور ایران به دلیل ناکارآمدی سیستم های مدیریت موضوع پیشگیری در اولویت قرار نگرفته است، به طوری که درمان در حوزه اعتیاد اولویت پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که سیستم حاکمیتی کشور موضوع پیشگیری را در صحبت های مختلف اولویت می داند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی های متعدد تاکید داشتند که پیشگیری همیشه باید اولویت قرار بگیرند.

رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ادامه افزود: دستگاه های متولی امر پیشگیری که امروزه حدود 24 دستگاه را در داخل کشور شامل می شوند به واسطه موازی کاری و کارهای غیر حرفه ای و غیر علمی موضوع درمان را در اولویت قرار داده اند توجه جدی به پیشگیری ندارند.

وی با اشاره به این که آموزش و مشاوره دو بال اساسی پیشگیری هستند، اظهار داشت: ضعف موجود در سیستم های آموزشی، اطلاع رسانی و مشاوره برای اقشار و سنین مختلف جامعه باعث ایجاد ضعف در امر پیشگیری شده است.

دکتر مصطفی راستینه در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این که آسیب های مختلف همیشه در تمام کشورهای دنیا وجود دارند، تصریح کرد: ساختارهای درست مدیریتی و دولتی می توانند با کمک سرمایه های اجتماعی و مشارکت های مردمی و فعالیت سازمان های مردم نهاد زمینه مناسب برای امر پیشگیری فراهم آورد و به این ترتیب از بروز آسیب ها متعدد جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مدیران فعال در حوزه سلامت و روانشناسی در داخل کشور در سیستم های مدیریتی در رده های دوم قرار گرفته اند و توانایی تاثیر گذاری مطلوب ندارند.

رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که آموزش مهم ترین رسالت بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، توضیح داد: این بنیاد در تلاش است با افزایش آموزش، پرورش و فعالیت های فرهنگی در جامعه میزان آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع سلامت روان در اجتماع، تصریح کرد: اگر میزان سلامت روان در یک جامعه در حد مطلوب باشد سایر بخش های سلامت به تبع این حوزه دستخوش روان مطلوب قرار می گیرند.

دکتر مصطفی راستینه با اشاره به این که آمار مصرف مواد مخدر در تمامی کشورهای دنیا رو به افزایش است، اظهار داشت: با توجه به فعالیت های متنوعی که دستگاه های مربوط به حوزه اعتیاد در کشور انجام می دهند، آمارهای موجود در سومصرف اعتیاد در ایران رو به افزایش هستند.

مطالب مرتبط

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *