دوره دوم تربیت مربی در حوزه آموزش خانواده

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

با توجه به آمارروزافزون آسیب های اجتماعی در کشوربرای بالابردن سطح آگاهی زنان و مردان ایرانی در راستای کاهش و وقوع جرم و امنیت خانواده ها در اجتماع با هدف تربیت مربی و مدرس در این حوزه بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری ارگان های مرتبط کارگاه آموزشی تربیت مربی و مدرس را برگزار می کند.

 

 سرفصلها:

– مبانی اولیه

– آموزش مهارتهای زناشویی

– آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین

– روابط فرازناشویی

-شناسایی تناسب زوجین پیش از ازدواج

مدرس :

دکتر رکسانا ساسان نژاد

مدت برگزاری دوره: 

۴۰ ساعت

شرایط حضور در دوره :

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ، مشاوره، جامعه شناسی و مددکاری

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

هدف برگزاری :

تربیت مدرس در حوزه آموزش خانواده

آسیب شناسی فرآیند والدینی در تربیت کودک و نوجوان

فهرست