کارگاه آموزشی ارتباط موثر

عنوان دوره: ارتباط موثر (دوره مقدماتی)

 

معرفی دوره:

 • هدف برگزاری: آشنایی و توانمندسازی در زمینه مهارت برقراری ارتباط موثر
 • پیش نیاز: ندارد
 • نوع کارگاه: عمومی
 • مدرس: ناهید محمد علیزاده
 • نحوه برگزاری: کارگاهی
 • زمان برگزاری: به محض به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان
 • تحت نظارت: بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سر فصل ها

 • تعریف ارتباط
 • عناصر اصلی ارتباط
 • اجزای ارتباط
 • گوش دادن فعال
 • موانع ارتباط
 • سبک های حل تعارض

سازمان های همکار:

 • کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقا سلامت
 • موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد
 • International central college
 • مدت دوره: ۳ ساعت (دو ساعت و نیم دوره + نیم ساعت پذیرایی و پرسش و پاسخ)
 • با اعطای گواهینامه معتبر از بنیاد پیشگیری های اجتماعی
 • تعداد آموزش گیرندگان: ۲۰ نفر در هر دوره
 • هزینه دوره: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال
فهرست