کارگاه آموزشی روانشناسی شایعه – شایعات ونقش آن در امنیت کشور

عنوان دوره: روانشناسی شایعه – شایعات ونقش آن در امنیت کشور

 

معرفی دوره

 • هدف برگزاری: آگاه سازی و ایمن سازی افکار عمومی در مقابل شایعات بی پایه و اساس در جامعه
 • پیش نیاز: ندارد
 • نوع کارگاه: عمومی
 • نحوه برگزاری: کارگاهی
 • زمان برگزاری: به محض به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان
 • تحت نظارت: بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سر فصل ها

 • مدت دوره: سه ساعت
 • با اعطای گواهینامه معتبر بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • تعداد آموزش گیرندگان: ۲۵ نفر
 • پذیرایی: دارد
 • هزینه دوره:۲۰۰٫۰۰۰ ریال

سازمان های همکار:

 • کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقا سلامت
 • موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد
فهرست