بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:

حفظ تعادل بدن از نظر مزاجی یعنی حفظ سلامتی و هرگاه به هر دلیلی بدن از این حالت تعادل خارج شود، گرمی، سردی، خشکی یا رطوبت در آن افزایش پیدا کرده و موجب بروز بیماری می شود. همچنین نوع تعذیه، پوشاک، خواب و بیداری، حالت های عصبی، روانی و… ارتباط مستقیمی با حالات طبیعی یا مزاجی هر فرد دارد. بنابراین برای داشتن زندگی سالم و موفق، همه ی ما نیازمند شناخت مزاج یا طبیعت خود هستیم.

شرایط حضور در دوره :

عموم افراد

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

هدف برگزاری :

شناخت مزاج ها

شناخت مزاج اعضای خانواده

اصلاح مزاج افراد خانواده

شخصیت شناسی خود و خانواده

سرفصلها:

مزاج چیست؟

چطور مزاج افراد را تشخیص دهیم

اصلاح مزاج

نقش مزاج در ازدواج

مدرس :

محمد فرزین

مدت برگزاری دوره:

2 ساعت