pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

گزارش برگزاری همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد

اولین همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی چهارشنبه 11 شهریور با حضور مسئولین و مدیران ورزشی و باشگاهی در سالن معاونت اجتماعی ناجا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و پس از پخش تلاوت آیات قرآن کریم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و پخش کلیپی از سخنان رهبری در مورد آسیبهای اجتماعی و سبک زندگی، آقای مصطفی راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، گفت:

در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي قدم هاي موثري با ارگان هاي مختلف برداشته شده است؛ با دستور سردار دکتر «سعيد منتظرالمهدي» معاون اجتماعي ناجا دراين خصوص ارتباط مطلوبي با نيروي انتظامي داريم.
وي در ادامه بيان داشت: شايد ما خط قرمزي براي آسيب هاي اجتماعي در نظر نداريم تا بتوانيم در مسير فرمايشات مقام معظم رهبري پيش برويم.
رئيس بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با بيان اينکه بهزيستي، کميته امداد امام خميني، اداره ورزش و … بايد در خصوص فرهنگ سازي و آموزش درراستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي بايد پيش قدم باشند، گفت: اين در حالي است که مردم براي حل کوچکترين موضوع به نيروي انتظامي مراجعه مي کنند.
راستينه اشاره به اين که ورزش هميشه غريب بوده است، بيان کرد: آسيب هاي اجتماعي در همه جاي دنيا حتي در آمريکا که مدعي اند 86 درصد مردم شان کتابخوان هستند نيز وجود دارد، تاکيد کرد: متاسفانه همکاري ها با توجه به حجم وسيع آسيب هاي اجتماعي ناچيز است. بايد از حرف بگذريم و وارد عمل شويم.

رئيس بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بيان کرد: يکي از بزرگترين خدمات شهرداري تهران راه اندازي 400 سراي محله است و اين کار بزرگي مي باشد و بايد سراهاي محله براي کاهش آسيب هاي اجتماعي قرار مي گرفت که متاسفانه در اين خصوص سهل انگاري شد؛ همراه نبودن ارگان ها مشکل ساز است.
رئيس بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با بيان اين که به عنوان يک ايراني و يک وظيفه بايد به دنبال شناسايي و رفع آسيب ها باشيم و از سرعتي که آسيب ها به سمت جلو دارند بکاهيم، بيان داشت:چرا قهرمانان ما بايد شغل هاي کاذب داشته باشند؛ ما بايد همراه وزارتخانه ها و نهاد ها باشيم و اين وظيفه ما است که مشکلات را رفع کنيم.

در ادامه و پس از پخش کلیپی از نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مشاور امور هماهنگي بانوان در وزارت ورزش و جوانان به سخنرانی پرداخت و گفت: ورزش است که مي تواند فرد را در دستيابي به اهداف خود از راه هاي مقبول اجتماعي ياري کند و به عنوان عاملي براي افزايش همبستگي اجتماعي و کاهش انحرافات و تعادل در جامعه موثر باشد.

زنان براي تحقق افق 1404 بايد از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعيض و بهرمندي از محيط سالم برخوردار باشند.

وي در ادامه با تاکيد بر مولفه هاي برنامه «توسعه دانايي محور»، گفت: اين برنامه ها از يک طرف ظرفيت هاي دانايي و آگاهي ميان اقشار مختلف مردم و از سوي ديگر بهره گيري از ظرفيت براي توسعه همه جانبه کشور است.

مشاور امور هماهنگي بانوان در وزارت ورزش و جوانان افزود: بايد بدانيم که تحقق توسعه بدون ايجاد فرصت هاي قابليت زا براي عموم مردم اعم از زن و مرد امکان پذير نخواهد بود.

عبادي گفت: لازمه پيشرفت و توسعه، فراهم کردن فرصت هاي برابر در تمامي زمينه ها است که باعث مي شود اقشار مختلف مردم به دور از تبعيض و نابرابري در توسعه امور علمي، فني، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي مشارکت کنند.

وي بيان کرد: محور توسعه پايدار، انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمايه هاي انساني در اين توسعه نقشي بي بديل دارند.

مشاور امور هماهنگي بانوان در وزارت ورزش و جوانان با بيان اين که بايد بدانيم که آسيب هاي اجتماعي در چه شرايطي بروز مي کند، گفت: اگر براي رسيدن افراد به اهدافشان راه هاي قابل قبولي در جامعه تعيين نشده باشد شرايطي به وجود مي آيد که در آن افراد دست به رفتارهاي نابهنجار مي زنند.

عبادي تصريح کرد: ورزش نيرويي اجتماعي و تاثيرگذار در ساختار جامعه و شرايط زنان است که سبب ايجاد فرصت يادگيري، تجربه، موفقيت، کار جمعي و مشارکت عمومي مي شود.

وي ادامه داد: ورزش به عنوان توليد و انتقال فرهنگ در ساختار فرهنگي جامعه موثر است. ارتباطات، مناسبات و تماس هاي ورزش خود نوعي از روابط اجتماعي در معناي خاص هستند و به توليد شبکه هاي روابط ورزشي و اجتماعي در سطوح مختلف جامعه و در بين اقشار و نهادهاي مختلف منجر مي شوند.

مشاور امور هماهنگي بانوان در وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: اين ورزش است که مي تواند فرد را در دستيابي به اهداف خود از راه هاي مقبول اجتماعي ياري کند و به عنوان عاملي براي افزايش همبستگي اجتماعي و کاهش انحرافات و تعادل در جامعه موثر باشد.

وي بيان کرد: به منظور توسعه و ارتقاي کمي و کيفي ورزش بانوان، دولت موظف است نسبت به توسعه و آماده سازي فضاهاي ورزشي ويژه بانوان، ارتقاي جايگاه بين المللي ورزش بانوان و ارتقاي علمي و فني نيروي انساني با رعايت موازين اسلامي به نحوي اقدام کند که حداقل 25 درصد از جمعيت واجد شرايط زنان کشور تا پايان برنامه تحت پوشش ورزش همگاني و قهرماني قرار بگيرند.

در ادامه سخنرانان این همایش مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت:طي بازديد دو روزه متوجه فعاليت 911 باشگاه ورزشي بدون مجوز شديم و اين امر خود يک آسيب اجتماعي است که به دليل عدم قرار گرفتن افراد غيرمرتبط در پست ها به وجود مي آيد.

آقای گرشاسبی با اشاره به سخني از شهيد رجايي که «ورزش بهترين وسيله تربيتي است»، گفت: همايش امروز بسيار مظلوم واقع شد چراکه قرار بود حدود 400 نفر در اين جلسه شرکت کنند و مشاهده مي کنيم که با تعداد بسيار کمي برگزار شد اما نقش نيروي انتظامي، همکاري معاون اجتماعي ناجا سردار دکتر سعيد منتظرالمهدي، سازمان هاي مردم نهاد، بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و … را براي برگزاري اين همايش نبايد ناديده گرفت.
وي با بيان اين که اداره کل ورزش به خصوص در تهران بايد به عنوان پيشاني و الگو براي ساير استان ها باشد، ادامه داد: اين در حالي است که آسيب هاي اجتماعي موجود به دليل عدم قرار گرفتن افراد غيرمرتبط در پست ها به وجود مي آيد که اين امر بزرگترين آسيب اجتماعي است.
مدير کل اداره ورزش و جوانان استان تهران بيان کرد: نداشتن تعريف درست از باشگاه ها که کارخانه انسان سازي هستند نيز آسيب اجتماعي ديگري است که با آن درگير هستيم.
گرشاسبي با بيان اينکه هنوز آمار درستي از مکان هاي ورزشي موجود نداريم، تصريح کرد: در اين راستا با تعريف شاخصي براي باشگاه ها و اعزام 100 نفر از دانشجويان تربيت بدني به مناطق مختلف متوجه شديم که چهار هزار و 200 مکان ورزشي فعال وجود دارد و از اين تعداد 911 باشگاه ورزشي بدون مجوز فعاليت مي کنند و در برخي از اين مکان ها فعاليت هاي ورزشي مختلط انجام مي شد.
وي ادامه داد: حتي برخي از باشگاه ها حدود هشت سال فعاليت داشتند اما کسي متوجه فعاليت آن ها نشده بود.
گرشاسبي عنوان کرد که مشاهده شده در برخي از باشگاه ها هورموني به نام هورمون گوريل که از خرس گرفته شده است به ورزشکاران تزريق مي شود تا طي سه ماه عضلات ورزشکاران شکل بگيرد و متاسفانه برخي اين هورمون را تزريق کرده اند و هم اکنون در بيمارستان هستند و بدن آن ها فلج شده است.
وي با بيان اين که ما مقابل اين تخلفات با قدرت ايستاده ايم، تصريح کرد: متاسفانه خيلي از باشگاه ها نمي دانند که انجام اين کارها از جمله تزريق هورمون مثلا هورمون گوريل، فروختن دارو و يا ترميم پوست و … در باشگاه ها خلاف است.
گرشاسبي گفت: با وقاحت تمام مي بينيم که در برخي باشگاه هاي ورزشي رقص آموزش داده مي شود؛ حتي در برخي باشگاه ها دوربين مدار بسته به بهانه کنترل باشگاه نصب شده است و اين در حالي است که هيچ مکان ورزشي اجازه نصب آيفون تصويري را هم ندارد و ممنوع است مگر در قسمت پذيرش که بلامانع است.
مديرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران باشگاه هاي ورزشي را به بنگاهي تشبيه کرد که از ورزشکاران براي ثبت نام در باشگاه پول دريافت مي کنند.
گرشاسبي بيان کرد: بر اساس اصل 3 قانون اساسي ورزش، آموزش ورزش رايگان است.
گفتني است، در حاشيه اين همايش يکي از حضار هنگامي که مدير کل اداره ورزش و جوانان استان تهران سخن مي گفت سخنان گرشاسبي را قطع و به موضوع دوپينگ که در باشگاه ها اتفاق مي افتد اشاره کرد و گفت: که اگر به درستي با اين موضوع که مربي حق انجام چنين کاري را به خودش مي دهد و يا در باشگاه دارو مي فروشد مقابله کرد ديگر شاهد وقوع فجايع در مکان هاي ورزشي نخواهيم بود.
اين فرد ادامه داد: بايد با اين مربي ها برخورد جدي شود و اجازه فعاليت به آن ها داده نشود هيچوقت يک باشگاه دار قديمي خودش را به يک بسته دارو نمي فروشد. چرا بايد هنگام بازديد اماکن از باشگاه هاي ورزشي در سطل هاي زباله آمپول پيدا شود.
گرشاسبي در جواب گفت: تا زمانيکه افراد در پست واقعي خود قرار نگيرند شاهد اين گونه اتفاقات خواهيم بود براي رفع اين موضوع به افراد متخلف رحم نخواهيم کرد.

سومین سخنران این همایش سرهنگ غنی لو مشاور معاون اجتماعی ناجا بود و گفت:45 تا 50 درصد خلاف هاي صورت گرفته در جامعه ناشي از اعتياد است، گفت: 70 درصد سرقت هاي خرد و 60 درصد جمعيت کيفري زندان ها در رابطه با جرايم مواد مخدر است.

ایشان در تشريح تقسيم بندي مجرمان به چهار دسته، گفت: دسته اول مجرماني هستدکه فرآيند جامعه شناسي در آنها صورت نگرفته است، شخصيت هاي ضد اجتماعي دارند و از جامعه طلبکار هستند.
مشاور معاون اجتماعي ناجا مجرمان دسته دوم را افرادي عنوان کرد که رشد قارچ گونه دارند و اين افراد کساني هستند که نمي خواهند فعاليتي در جامعه داشته باشند و يا به اصطلاح از جايشان تکان بخورند و مي خواهند از ثروت بقيه بهره مند شوند.
وي به مجرمان دسته سوم اشاره کرد و گفت: اين دسته از مجرمان مهارت هاي ارتباطي ضعيفي دارند و دسته چهارم مجرمان آسيب پذير و سست عنصر هستند.
غني لو با بيان اين که 45 تا 50 درصد خلاف هاي صورت گرفته ناشي از اعتياد است، تصريح کرد: 70 درصد سرقت هاي خرد و 60 درصد جمعيت کيفري زندان در رابطه با جرايم مواد مخدر است.
مشاور معاون اجتماعي ناجا با اشاره به اين که مجرمان زماني که از زندان آزاد مي شوند، مخل امنيت و آرامش رواني هستند، گفت: ما بايد به دنبال اين موضوع باشيم که چرا اين چهار دسته شکل مي گيرند.
غني لو تصريح کرد: هنگامي که افراد در باشگاه ورزشي گرد هم مي آيند به غيراز انجام ورزش و حرکات فيزيکي احساس وابستگي به جمع در آن ها شکل مي گيرد کسب مهارت و تمرين تخليه روحي اتفاق مي افتد.
مشاور معاون اجتماعي ناجا به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص نشاط آفريني در جامعه اشاره کرد و گفت: جامعه ارزش ها جامعه بانشاط است اين در حالي است که افسردگي بيماري شايع در جوامع است و سبب به وجود آمدن بسياري از آسيب هاي اجتماعي شده است.
غني لو با تاکيد بر اين که والدين بايد الگو و ناظر فرزندان خود باشند، بيان کرد: بايد فرزندانمان را به باشگاه هاي ورزشي هدايت کنيم اما چيزي را به آن ها تحميل نکنيم.

دکتر سید کاظم واعظ موسوی آخرین سخنران این همایش با اشاره به سابقه چندین ساله خود در امر ورزش گفت: ما نباید از ورزش انتظارات بیش از حد داشته باشیم.

رئیس آکادمی ورزش شهروندی سازمان ورزش شهرداری که به نمایندگی از آقای مهندس رضایی در این همایش سخنرانی نمودند با طرح سوالی از عوامل ناجا ادامه داد: چند درصد افراد مرتبط با آسیبهای اجتماعی دارای سلامت روان هستند؟ایشان مهمترین اثر ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی را ایجاد سلامت روان در فرد نام برد.

در پایان این همایش نیر برخی از مدعوین با مسئولین و مدیران عکسی به یادگار انداختند.

گفتني است، اين مراسم در سالن اجتماعات معاونت اجتماعي نيروي انتظامي برگزار شد.

مطالب مرتبط

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *