سال: 1398

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دیدار رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با فرماندار محترم شمیرانات

روابط عمومی بنیاد : امروز صبح دکتر راستینه رئیس بنیاد پیشگیری در دیدار با فرماندار محترم شمیرانات دکتر شهریور پیرامون فعالیت های پیشگیرانه در لواسانات و رودبارقصران صحبت نمودند .…
جلسه کمیته ها و معاونت های بنیاد

اولین جلسه کمیته ها و معاونت های بنیاد پیشگیری برگزار گردید.

مقابله با تهاجمات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  روابط عمومی بنیاد : در این جلسه راستینه رئیس بنیاد ضمن تشکر از زحمات دوستان نیاز جامعه را به فعالیت های پیشگیرانه…
نقش تحریم در بنیاد

اولین جلسه، همایش بزرگ نقش تحریم در بنیاد

نقش تحریم در سلامت جامعه و نقش سمن ها روابط عمومی بنیاد : در این جلسه که در سالن جلسات بنیاد برگزار گردید موسسات و سمن های مختلف با مدیریت…
همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی و ارتقاء سلامت مسئول خود را شناخت

روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید دکتر مشتاق به عنوان مسئول معاونت اجتماعی و ارتقاء سلامت معرفی…
منصور ولد خانی

کمیته تشریفات و مراقبت در حساس ترین انتخاب خود منصور ولدخانی را منصوب کرد.

روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید منصور ولد خانی به عنوان مسئول کمیته تشریفات و مراقبت معرفی…
شرکت تکنام آفرین الوند حامی فعالیتهای پیشگیرانه

شرکت تکنام آفرین الوند حامی فعالیتهای پیشگیرانه

شرکت تکنام آفرین الوند با حمایت خوب خود نقش موثری در برگزاری همایش ایفا کرد. روابط عمومی بنیاد: در اولین همایش پیشگیریی از آسیب های اجتماعی،شرکت تکنام آفرین الوند با…
دکتر ناصر بهلولی

ناصر بهلولی به عنوان مشاور عالی حکم خود را دریافت کرد.

دریافت حکم دکتر ناصر بهلولی روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید دکتر ناصر بهلولی به عنوان مشاور…
کمیته تشریفات و مراقبت

کمیته تشریفات و مراقبت

اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید جلال قیساری به عنوان…
فهرست