ماه: فروردین 1394

آسیب-های-اجتماعی

كنترل آسيب‌هاي اجتماعي زبان و فهم مشترك مي‌خواهد

اعلام آمادگي صددرصدي فرمانداري تهران براي پيشگيري از اعتياد مي‌تواند فتح‌البابي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي باشد، چراكه با افزايش و گسترش آسيب‌هاي اجتماعي بايد پذيرفت كه تبعات تاوان…
فهرست