ماه: مهر 1394

حمایت از کودکان

بازدید از انجمن حمایت از حقوق کودکان

مصطفی راستینه ریاست بنیاد و دکتر پریچهره شاهسوند معاونت امور بانوان بنیاد در روز دوشنبه مورخ 6 مهر ماه 1394 از انجمن حمایت از حقوق کوکان بازدید کردند. در این…
نقش زن در سلامت جامعه

نقش زن در سلامت اجتماعی یک گام بلند در سلامت جامعه

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با عزمی راسخ در اولین گام در حوزه بانوان با انتصاب پریچهره شاهسوند به عنوان معاونت امور بانوان پایه گذار همایش نقش زن در سلامت…
آسیب های اجتماعی

لزوم همکاری همه دستگاه های مربوطه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

اولین جلسه اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران و بنیاد بعد از همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد مورخ 31/6/94 جلسه…
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

لزوم اجرای برنامه عملیاتی به صورت فراگیر

اولین جلسه کاربردی بعد از اولین همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد. این جلسه مورخ 29/6/94 در محل…
وزارت بهداشت

برگزاری دومین جلسه همایش تمرینات دوران بارداری در وزارت بهداشت

دومین جلسه همایش تمرینات دوران بارداری در وزارت بهداشت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد در این جلسه با حضور آقایان دکتر عابدی کیا، دکتر پورغریب، استاد مصطفی راستینه،…
ورزش همگانی

برگزاری دوره تئوری مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3

دوره تئوری مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 آغاز شد. به گزارش معاونت تربیت بدنی بنیاد، اولین دوره تئوری مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 از روز شنبه 21 شهریور ماه 94…
همایش ورزشی دوران بارداری

جلسه مشترک برگزاری همایش تمرینات ورزشی دوران بارداری

جلسه مشترک بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اداره سلامت مادران وزارت بهداشت و نماینده انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیبهای…
بنیاد

تفاهم نامه همکاری بنیاد و هیات ورزشهای همگانی استان تهران

در زندگی ماشینی امروز، تحرک بدنی افرادبسیار کم است و مخصوصا در بین شهرنشین ها باعث ایجاد ناراحتی ها و بیماریهای مختلفی شده است، ورزش تنها عاملی است که می…
نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

گزارش برگزاری همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

اولین همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی چهارشنبه 11 شهریور با حضور مسئولین و مدیران ورزشی و باشگاهی در سالن معاونت اجتماعی ناجا برگزار شد. در ابتدای این…
فهرست