ماه: تیر 1395

رئیس سازمان ورزش شهرداری

جلسه مدیر عامل بنیاد پیشگیری و رئیس سازمان ورزش شهرداری

به گزارش واحد خبرگزاری بنیاد، در جلسه ای که بین مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رئیس سازمان ورزش شهرداری، جناب آقای دکتر رضایی برگزار گردید، دو…
جهانگیری

درخواست برای حمایت از بنیاد و پاسخ فوری ریاست جمهوری

  به گزارش واحدخبرگزاری بنیاد، مدیر عامل بنیاد پیشگیری طی نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهور ضمن ارائه گزارش فعالیت های بنیاد در طول 3 سال فعالیت شبانه…
فهرست