ماه: مهر 1395

فقر-مالی

فقر مالی نقش پررنگی در بوجود آمدن آسیب های اجتماعی ایفا می کند

تهران- خبرنگار آسیب نیوز،در جلسه ای که با حضور مصطفی راستینه ، مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، پوران موسوی نماینده آن بنیاد در جنوب شرق تهران…
مصطفی راستینه

400 میلیارد تومان واقعیت یا سراب

تهران – خبرنگار آسیب نیوز: پیشگیری ومهار آسیب های اجتماعی در طول زمان پاشنه آشیل دولت های مختلف بوده وهست. رفع این معظل اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که…
فهرست