ماه: اردیبهشت 1396

پایگاه سلامت اجتماعی

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی با رویکردی تازه

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اولین پایگاه سلامت اجتماعی خود را افتتاح کرد. تهران، خبرنگار آسیب نیوز- مصطفی راستینه مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: با تمام…
فهرست