ماه: خرداد 1398

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی و ارتقاء سلامت مسئول خود را شناخت

روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید دکتر مشتاق به عنوان مسئول معاونت اجتماعی و ارتقاء سلامت معرفی…
منصور ولد خانی

کمیته تشریفات و مراقبت در حساس ترین انتخاب خود منصور ولدخانی را منصوب کرد.

روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید منصور ولد خانی به عنوان مسئول کمیته تشریفات و مراقبت معرفی…
شرکت تکنام آفرین الوند حامی فعالیتهای پیشگیرانه

شرکت تکنام آفرین الوند حامی فعالیتهای پیشگیرانه

شرکت تکنام آفرین الوند با حمایت خوب خود نقش موثری در برگزاری همایش ایفا کرد. روابط عمومی بنیاد: در اولین همایش پیشگیریی از آسیب های اجتماعی،شرکت تکنام آفرین الوند با…
دکتر ناصر بهلولی

ناصر بهلولی به عنوان مشاور عالی حکم خود را دریافت کرد.

دریافت حکم دکتر ناصر بهلولی روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید دکتر ناصر بهلولی به عنوان مشاور…
کمیته تشریفات و مراقبت

کمیته تشریفات و مراقبت

اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید جلال قیساری به عنوان…
کودکان فرشتگان آسمانی

ضیافتی برای کودکان،این فرشتگان آسمانی

ضیافت افطاری که به بهانه آشنایی با فعالیت های بنیاد پیشگیری در ضیافت افطاری که به بهانه آشنایی با فعالیت های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در تالار مروارید…
فهرست