دکتر مهدی عابد

خانهرزومهﻣﮭدی  ﻋﺎﺑد    ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ  ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی   ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه…

رزومه خانم ناهید علیزاده

خانهرزومهناهید علیزاده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشجوی دکترا . عضو نظام روانشناسی و مشاوره دارای مجوز از بهزیستی ، کارشناس بهداشت و روان مرکز بهداشت ، مدرس بنیاد…

رزومه خانم مرضیه زنجانیان

خانهرزومهبیوگرافی مرضیه زنجانیان پروفایل شخصی: نام:مرضیه زنجانیان جنسیت:زن ملیت:ایرانی تاریخ تولد:۲۰ اسفند ۱۳۴۸ فارغ التحصیل از:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درجه:فوق لیسانس آموزش پزشکی ایمیل: تجارب و سوابق کاری: –…

رزومه دکتر علي اصغر محكي

خانهرزومهعلي اصغر محكي  (1342 – مشهد مقدس) كارشناسي علوم اجتماعي (1367 دانشگاه علامه طباطبایی) كارشناسي ارشد علوم ارتباطات (1377- دانشگاه علامه طباطبایی) دكترای علوم ارتباطات (1383- دانشگاه علامه طباطبایی) استادیار…
فهرست