كارگاه درمان اختلالات جنسى

سر فصل-تاريخچه درمان اختلالات جنسى -ارزيابى و تشخيص اختلالات جنسى -ملاحظات فرهنگى در تشخيص و درمان -درمان اختلالات ميل -درمان اختلالات برانگيختگى -درمان اختلالات ارگاسميك -درمان اختلالات درد جنسى جزئیات…

كارگاه مداخله در روابط فرازناشويى

سر فصل١-تعريف و انواع روابط فرازناشويي ٢-علل روانى،اجتماعي و فرهنگى ٣-جلوگيرى از گسترش چرخه معيوب ٤-بازسازى موقعيتهاى تعاملى ٥-تحكيم و يكپارچگى جزئیات دورهمدت زمان كارگاه:  16 ساعت هزینه ثبت نام: …

چگونگی رهایی از هیجانات و احساسات منفی ناشی از کرونا

توضیحاتویروس کرونا به دلیل هجوم ناگهانی، جهانی، ناشناختگی و ابهامات فراوان، موجب هیجانات منفی مخرب و مسری در روزگار کنونی بشر زمینی شده است. در واقع کووید-۱۹ به سطح و…

راههایی افزایش سازگاری در برابر محدودیتهای ناشی از کرونا

توضیحاتتاب آوری بخشی از توانایی یک انسان است که با استفاده از آن می‌تواند شرایط نامطلوب را پشت سرگذاشته و به نحو مناسبی از توانایی سازگاری خود برای فرونشاندن قدرت…
فهرست