اخبار چهارمحال بختیاری

با هدف مشارکت درزمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شد :

برگزاری نشست با معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نماینده بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان با حضور در جمعیت هلال احمر استان با جناب…

با هدف همکاری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شد

برگزاری جلسه مدیر دفتر بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری با مدیرکل فنی و حرفه ای استان خانم شهابی محمدابادی با حضور در اداره کل…

با هدف تعامل و هم افزایی در پبشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شد

برگزاری جلسه مدیریت دفتر بنیاد در استان چهارمحال و بختیاری با معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان ، بنا به گزارش دفتر بنیاد در استان چهارمحال و…

از سوی نماینده بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری مطرح شد .

. اهداف و برنامه های اجرایی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نمایندگی استان شهابی محمدآبادی نماینده بنیاد پیشگیری در استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با گروه خبر…

اهداف و برنامه های اجرایی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نمایندگی چهارمحال بختیاری

به گزارش روابط عمومی بنیاد، فریبا شهابی محمدآبادی نماینده بنیاد پیشگیری در استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با گروه خبر پایگاه اطلاع رسانی بنیاد از آماده سازی طرح پایگاه…

معرفی نماینده بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مدیر موسسه ورزشکاران گمنام در چهارمحال و بختیاری

به گارش روابط عمومی بنیاد، طی مراسمی در دفتر بنیاد پیشگیری از آسیب ها ی اجتماعی و از سوی دکتر مصطفی راستینه مدیرعامل بنیاد ، سرکار خانم فریبا شهابی محمدآبادی…
فهرست