کارگاه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی

توضیحات دورههمزمان با گسترش فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال در زندگی روزمره شهروندان؛ پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از این فناوری‌های هوشمند، به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده…
فهرست