اهداف بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی:

پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آسیب های نوپدید، اعتیاد و عوارض آن، پیشگیری از بیماری های ناشی از اعتیاد، ایدز، هپاتیت و … حمایت از زنان آسیب دیده از اعتیاد، راه اندازی مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری افراد

روش­های اجرایی اهداف:

  1. برگزاری دوره ­های آموزشی پیشگیرانه (آموزش مهارت­های زندگی برای تمام گروه­های سنی، آموزش­های پیش از ازدواج، پس از ازدواج، صیانت از خانواده، ارتقاء سلامت، فرزندپروری، آموزش­های شهروندی، مهارت­های اجتماعی، فضای مجازی، آموزش­های مرتبط با پیشگیری از اعتیاد و آسیب­های نوپدید و بازپدید، آموزش­های مرتبط با مباحث روانشناختی و مشاوره، تربیت مربی و مدرس، آموزش پیشگیری از بیماری­های رایج در کشور و … ) به روش­های کارگاهی، همایشی، سمیناری، نمایشگاهی و … در صورت لزوم با اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح با ارائه گواهینامه حضور و پایان دوره
  2. راه اندازی پایگاه سلامت اجتماعی با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی
  3. انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و جمع آوری آمار و اطلاعات مستند آسیب­های موجود در راستای ارائه راهکار مناسب
  4. همکاری و مشارکت در انجام فعالیت­های پیشگیرانه دستگاه­های دولتی و غیردولتی
  5. خدمات مستندسازی آسیب­های اجتماعی
  6. غربالگری و شناسایی معتادین و ارجاع به سطوح درمانی
  7. شناسایی و غربالگری افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و ارائه خدمات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاه­ها و تقویت فعالیت­های مشارکتی و برون بخشی، اشتغال زایی، کارآفرینی و کاریابی به صورت برگزاری نمایشگاه، کارگاه، سمینار، همایش، دوره های آموزشی و …. و در صورت نیاز ارائه گواهینامه پایان دوره
  8. راه اندازی، تشکیل و تقویت گروه­ها و فعالیت­های اجتماع محور علی ­الخصوص اعتیاد
  9. برگزاری دوره ­های آموزشی در زمینه آشنایی با مفاهیم سلامت و الگوی پیشگیری در زمینه آسیب­ های ناشی از رفتارهای پرخطر، تقویت باورهای ارزشی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه پتانسیل­ های رفتارهای پیشگیری کننده در کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

Objectives of the Foundation for the Prevention of Social Injuries
Prevention of social harms , Emerging injuries, addiction and its complications, Prevention and
,,,, control diseases caused by addiction, AIDS, hepatitis and
, Substance Abuse Treatment for Women
, The Role of Socialization Tactics
, Social Support of addicted women
.Organizational socialization
:How to implement the goals
Life Skills Training in Prevention of social injury ( life skills training For all age groups, premarital )1
skills training on the personal growth , Interpersonal Skills Training for Couples, Health promotion,
parenting style , Training for Citizenship , Social skill, Virtual reality, social skills training programmes
in drug abuse prevention , training courses related to psychological topics and counseling and too
Teacher training , Education of social determinants , Role of Medical Education in Preventing and
Control of Common Diseases in country ) In some ways : Workshops, conferences, seminars,
.exhibitions, etc. If necessary, provide a valid certificate from the authorities
. Establishment of a social health center By receiving permission From the Welfare Organization)2
Trying to solve the problems From the existing injuries with conducting Scientific Research and )3
Statistical collection and Documented information
Cooperation and participation To carry out preventive activities in governmental and non-)4
governmental organizations
Performing documentation of social harms)5
Identification of addicted people and treatment of these people in related centers)6
Identify people who have suffered social harm and Providing preventive services in collaboration )7
with other organizations And strengthening participatory and outsourcing activities, Business
creation . Entrepreneurship by holding an exhibition, workshops, seminars, conferences, training
. courses
if necessary, providing a certificate at the end of the course
Forming and strengthening social groups, especially in the field of addiction)8
. Life Skills Training in Prevention of social injury and also familiarity with health concepts)9
Skills training to prevent the harms of high-risk-behaviors , Strengthen value beliefs , Social, cultural
and developmental potentials of preventive behaviors in children, adolescents, young people and