دکتر محیا شهرابی

محیا شهرابی فراهانی

روانشناس و مربی مهارتهای زندگی

فوق لیسانس مشاوره عمومی

دانشجوی دکتری مشاوره

فراگیری مهارت سکسولوژی زیر نظر پروفسور رمضانپور دانشگاه شهید بهشتی

فراگیری مهارت شکست عاطفی و درمان ان از طریق درمان هیجان مدار eft زیر نظر دکتر حبیب الله اکبری در دانشگاه علامه طباطبایی

فراگیری مهارت های زندگی زیر نظر دکتر بوستان

پژوهش در زمینه وضو و درمان افسردگی و حال خوب از نظر فیزیولوژیک و روانی

فراگیری مهارت انیاگرام

کهن الگوهای یونگ و تیپ های شخصیتی

کارکردن در زمینه تعارضات زناشویی و تاب اوری زوجین از جهات مختلف

فهرست