دکتر احمدی

محسن احمدی

تاریخ تولد: 1362

تحصیلات: دکتری روانشناسی

 • هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • مترجم کتاب هنر مشاوره تلفیق . تالیف جرالد کری
 • مترجم اختلال بدریخت بدن (راهنمای درمان)
 • مسئول درمانگاه روانشناسی دانشگاه بقیه الله از ابتدای سال 92 ادامه دارد
 • کسئول مرکز مشاوره دانشگاه آزاد همدان به مدت 4 سال
 • درمانگر در مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی شهید محلاتی و آگاه و شمیم تهران
 • متخصص درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) تحت نظارت دکتر نیما قربانی
 • برگزاری دوره مهارت های زندگی برای ادارات زندان و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر همدان
 • برگزاری دوره های تخصصی سبک های فرزند پروری برای والدین
 • برگزاری دوره های بهداشت روان در محیط کار برای ادارات برق و گاز همدان
 • برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته SPSS برای اعضای هیئات علمی دانشگاه آزاد همدان
 • برگزاری دوره های درمان شناختی رفتاری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام مصاحبه های تخصصی استخدامی و ارتقا مدیران برای شرکت ملی گاز
 • برگزاری کارگاه روان پویشی فشرده کوتاه مدت در مراکز مشاوره آگاه و استان های تهران و اردبیل
فهرست