آسیب های فضای مجازی

مركز ملي فضاي مجازي

كلیه دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي

وزارت آموزش و پرورش ،سازمان صداوسیما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

شبکه هاي موبايلي

– ارتقاء سطح سواد رسانه اي جامعه
– اجراي گسنرده آموزشهاي سبك زندگي در عصر رسانه
– افزايش آگاهي والدين از فضاي مجازي
– كاهش بزه هاي اجتماعي فضاي مجازي