مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط های دانشگاهی

وزارت علوم،تحقیقات و فناوري وبهداشت، درمان وآموزش پزشکي

دانشگاه آزاد اسلامي ، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني،وزارت ورزش و جوانان، نهادنمايندگي رهبري در دانشگاهها،وزارت اطلاعات ، بنیاد شهید و امورايثارگران

شهرداريها، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري،جمعیت هلال احمر،وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي

– دانشگاه پرخطر كشور
– كنترل هدفمند امور خوابگاهها
– اختصاص دو واحد درس عمومي در خصوص آسیبها ياجتماعي در كلیه مقاطع و رشته هاي تحصیلي

– كاهش میزان شکستهاي عاطفي
– كاهش مصرف الکل و دخانیات
– كنترل و ارتقاء هدفمند ارتباط دختر و پسر درمحیط دانشگاه با هدف تسهیل امر ازدواج
– افزايش پايگاه هاي دانش بنیان
– ايجاد فضاي فرهنگي، هنري بانشاط در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي