حاشیه نشینی و بافت های فرسوده

ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار (وزارت راه و شهرسازي)و شركت مادرتخصصي عمران وبهسازي شهري ايران

كلیه دستگاههاي عضو ستاد ملي،جمعیت هلال احمر، وزارت اطلاعات ، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي،سازمان بهزيستي ،شهرداري هاي
مراكز استانها ،ناجا،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

بنیاد مستضعفان،بنیاد مسکن، سازمان بسیج مستضعفین،سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي،سازمان صداو سیما،نهادهاي مدني ، شبکه
روحانیون كشور وتشکلهاي غیردولتي مرتبط

شهرستانهاي :
مشهد، تهران،كرج، زاهدان،كرمانشاه، اهواز،چابهار، ارومیه،سنندج

– باز آفريني، توانمندسازي و بهسازي 0011 محله درطي دو برنامه 9 ساله كشور (برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور)
– ارتقاء شاخصهاي دسترسي به خدمات شهري،آموزشي و خدمات بهداشتي و درماني در اين مناطقبه سطح متوسط كشوري
– ارتقاء شاخص احساس امنیت اجتماعي و امنیت عمومي در اين مناطق
– فعال سازي نهادهاي تسهیل گر
– فعال سازي تشکلهاي غیردولتي و نهادهاي خیريه درمحلات هدف
– هويت بخشي به املاك و اراضي مناطق حاشیه ايياز طريق صدور سند مالکیت براي صاحبان آنها
– انجام فعالیت هاي فرهنگي و آگاه سازي با استفاده ازآموزه هاي دفاع مقدس
– برگزاري اردوهاي راهیان نور
– احداث نمايشگاه هاي فرهنگي دفاع مقدس
– ايجاد بانك اطلاعاتي از ساكنین مناطق حاشیه نشین ،ريشه يابي مهاجرت، فراهم كردن زمینه هاي لازم جهت بازگرداندن حاشیه نشینان به محل سکونت اصلي خود و بهسازي روستا شهرها و ارتقاي كیفیت زندگي در اين مناطق