نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی

سازمان مديريت و برنامه ريزي

صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي،سازمان شهرداريها و دهیاريها، ديوان عدالت اداري وزارت اطلاعات

تشکلهاي غیر دولتي، سازمان بسیج مستضعفین، حوزه علمیه، ستاد ائمه جمعه، سازمان بازرسي كل كشور،وزارت علوم تحقیقات و فناوري

ارتقاء سلامت اداري و بهبود كیفیت خدمات دستگاه هاي خدمات رسان و نهادهاي عمومي (نظیرشهرداريها)

– اطلاع رساني، شفاف سازي و گسترش خدمات غیرحضوري
– كاهش رتبه فساد اداري
– كاهش نارضايتي از كاركرد نظام اداري و اجرايي
– افزايش پاسخگويي نهادهاي عمومي و دولتي